135 elg felt
Det ble felt 113 elg og 26 hjort i jaktåret 2018/19

Ifølge ferske tall fra SSB / Hjorttvilregisteret ble det felt 135 elg og 27 hjort i Folldal i jaktåret 2018/19.

Nasjonalt stiger hjortejakta og fikk en ny toppnotering i jaktåret 2018/19. For elg går jaktutbytte ned. I alt ble det felt 43 800 hjort og 30 600 elg i løpet av jaktåret 2018/19. Statistikken fra Statistisk Sentralbyrå viser at utbyttet fra hjortejakta økte med 3 prosent fra foregående jakt år, mens elgjakta hadde en nedgang i utbyttet på 3 prosent.

Dermed fortsetter trenden med at det felles stadig mer hjort enn elg, opplyser seniorrådgiver i SSB, Trond Amund Steinset. Utbyttet fra hjortejakta, målt som antall dyr, passerte elgjakta for første gang allerede i 2008/2009, legger han til.

Når det gjelder elg så er Hedmark det nest største jaktfylket og hadde en fellingskvote på 6 300 og nesten 5 000 ble felt. Dette gir en fellingsprosent på 80.

Lokalt her i Folldal ble det altså felt hele 27 hjorter og 135 elg i følge Hjortviltregisteret. Dette er en liten oppgang fra 2017/18 året, da ble det felt 134.

Fordelingen på elgdyrene ser slik ut:

Oksekalv Kukalv Okse 1 ½ år Ku 1 ½ år Okse 2 ½ år og eldre Ku 2 ½ år og eldre Sum felte elg
20 17 20 22 28 28 135

For  hjort ser det slik ut:

Hannkalv Hunnkalv Hann 1 ½ år Hunn 1 ½ år Hann 2 ½ år og eldre Hunn 2 ½ år og eldre Sum felte hjort
0 1 6 5 11 4 27

-Det har vært en helt grei sesong. Den store forskjellen i år er at jakta ble utvidet med 14 dager. Elgstammen er stor så det er viktig å få kuttet den litt ned, kommenterer en av bygdas ivrige jegere Bjørn Brendbakken.