lisensfelling av inntil 30 jerv
Det blir lisensfelling for opptil 30 jerv.Foto: Håkon Berg Sundet.

Det åpnes for lisensfelling av inntil 30 jerv i region 5 (Hedmark) i 2020 - 2021. Klima og miljødepartementet har i klageavgjørelse opprettholdt rovviltnemndas vedtak i saken.

Dette melder fylkesmannen i Innlandet på sine sider.

Rovviltnemnda i region 5 Hedmark fattet i møte den 23. juni vedtak om lisensfelling av jerv. Vedtaket har blitt påklaget, og Klima- og miljødepartementet fattet den 3. september endelig vedtak i saken. Departementet opprettholdt nemndas vedtak. Dermed kan det felles inntil 30 jerv i deler av i Hedmark, hvorav en hunndyrkvote på 20 tisper.

Fellingsområdet er avgrenset til beiteprioriterte områder. I fellingsområdet inngår:

Folldal, Alvdal, Tynset, Tolga, Os, Ringsaker, Hamar, Løten, Stange, og Nord-Odal kommune.

De deler av Åsnes, Våler, Elverum og Åmot kommuner som ligger vest for Glomma.

Stor-Elvdal kommune vest for Glomma og nord for Atna elv/Atnsjøen samt den delen som ligger vest for Glomma og sør for Imsa

Rendalen kommune vest for Glomma, samt de deler som ligger nord for fv. 664 fra krysset med Rv. 3, derfra øst for fv. 30 til denne møter fv. 217, og nord for fv. 217.

I Engerdal kommune inngår den del som ligger nord og øst for fv. 217, fv. 26 og fv. 218.