En bedrift fikk for omstilling en bedrift ble nystartet
Solenergi Norge as var en av de som fikk mest i støtte av kommunen i fjor. Her ved Chris Peschel, teknisk sjef i Solenergi Norge. Arkivbilde.

Årsrapporten for næringsutviklingen i Folldal Kommune er nå ute. -Det har vært mange store saker i fjor, kommenterer avtroppende næringssjef Klaas van Ommeren.

Formålet med denne rapporten er å gi en oversikt over næringsarbeidet i Folldal Kommune i 2018, slik at den kan gi et overblikk, samtidig som den kan fungere som en rettesnor for det fremtidige arbeidet med strategisk næringsplan ved kommunens budsjettarbeid. I tillegg omfatter den rapportering på bruk av nærings- og kraftfondet for 2018.

-Vi skal ha en orientering om rapporten i neste ukes kommunestyremøte. Det har vært en del store saker i fjor som det har vært en god del jobb med. Dette har stort sett gått bra, er Ommerens kommentar til rapporten.

Ski og solenergi

De som fikk mest støtte fra kommune i fjor var Solenergi Norge as med en bevilgning på 100.000,- samt Fjellsyn Skiheis as som fikk 90.000,-. I tillegg fikk Rondavegen en del midler i fjor. Det var også andre som fikk tilskudd og det gikk blant annet en del til infrastruktur som for eksempel Einnundalsvegen.

Bevilgningene fra næringsfondet ble i 2018 i større grad enn før, kombinert med tilskudd fra kraftfondet. Gjennom dette var det mulig til virkelig å bidra til at ble skapt en bedrift og en svært stor omstilling og utvikling i en annen bedrift, står det i rapporten.

Fjellsyn Skiheis var en av de andre bedriftene som fikk mest støtte i ifjor. Her ser vi daglig leder Marte Dunderud. Arkivbilde.

Når det gjelder Fjellsyn Skiheis AS så gjaldt det å sikre at det lokale skisenteret kan ha åpent hver vinter ved hjelp av et mobilt snøkanonanlegg. Dermed ble det skapt et forutsigbart vinterprodukt for både lokal- og hyttebefolkningen, står det videre.

Folldal Vekst

Når det gjelder Folldal Vekst AS fikk de et tilskudd i fjor på 350.00,-. Selv om regnskapet ikke er helt klart står det i rapporten at det vil ligge an til et lite underskudd her. For Folldal Næringspark AS har det vært et hektisk år med mye aktivitet ifølge rapporten. Dette skyldes en omfattende oppgradering av «Gulhuset» som huser flere folldalsbedrifter og som næringsparken eier og bestyrer.

Folldalsportalen vil streame det kommende kommunestyre møte der den rapporten skal behandles.