NAV evaluering utsatt
Øyvind Øien fra Samlingslista argumenterte for at evalueringen av NAV skulle tas så snart som mulig.

Evalueringen av NAV blir utsatt til etter partnerskapsmøte i begynnelsen av Mars. Det ble bestemt i forrige uke kommunestyremøte. Eneste parti som var imot dette var Samlinglista.

Rådmannens innstilling før møte var at vurdering om deltakelse i vertskommunesamarbeid i NAV utsettes til saken om administrativ organisering er gjennomført.

Da saken kom opp ble Samlingslistas varaordfører Brit Kværnes erklært inhabil da hun er leder for den statlige delen av NAV.

Hadde de ønsket informasjon hadde de fått det

Samlingslista’s Øivind Øien var først oppe på talerstolen. Og som eneste parti talte han for at evalueringen ikke skulle være avhengig av et partnerskapsmøte.

-NAV stat vil aldri legge noen føringer på hva Folldal kommune skal gjøre. Det vil ikke skje på partnerskapsmøte eller i andre møtearenaer, så Øien på forrige ukes kommunestyremøte. Med dette mener han og Samlingslista at et partnerskapsmøte ikke har noe å si for evalueringen av NAV samarbeidet.

-Dersom Folldal kommune hadde hatt et sterkt ønske om å høre om vertskommunesystemet og de sosiale tjenestene som er knyttet til NAV, så finnes det rikelig anledning til dette, sa Øien som mente at de mange møtene rådmenn imellom i regionen og andre møtekanaler kunne gitt Folldal Kommune den informasjonen den søkte.

Øien forklarte videre at Samlingslista er imot at partnerskapsmøte som skal være i mars skal brukes som grunnlag for evaluering av NAV, fordi det er ingen andre enn Folldal Kommune selv ved kommunestyre som har noe å si for evalueringen. Derfor ønsket de at saken skulle bli lagt fram så snart som mulig. Han fremmet derfor følgende endringsforslag. Sak om fornyet vurdering av deltakelse i et vertskommunesamarbeid om de kommunale tjenestene i NAV legges fram så snart som mulig i tråd med ordlyd og intensjon i vedtak fra mars 2018 og fra oktober 2018.

Uenig

Samtlige andre partier argumenterte for at man skulle vente til partnerskapsmøte var unnagjort før man gjorden en evaluering.

Senterpartiets Jon Olav Ryen skjønte ikke helt Øiens argumentasjon som han mente var kronglete.

-Jeg vil si det slik at først må vi ha en gjennomgang av organiseringen i kommunen før vi kan fatte et vedtak. For en NAV bruker spiller det ingen rolle om vi snakker om et statlig NAV eller kommunalt NAV. Det er den helhetlig service vi er på utkikk etter, var noe av det han sa.

Saken endte med at 13 gikk for rådmannens innstilling og fire for Øies forslag. Dermed blir det slik at evalueringen først tar til etter at partnerskapsmøte har blitt avholdt.