– Et spesielt fokus på jervekull
Flytting av jervevalp. Foto: Statens naturoppsyn (SNO).

Fram mot sommeren kan du følge med på hiregistreringen av jerv rundt omkring i landet i jervetelleren. Seks kull er registrert i Hedmark så langt i årets registrering som nettopp har begynt.

Rovdata vil holde jervetelleren (lenke) løpende oppdatert etter hvert som nye registreringer av kull meldes inn av Statens naturoppsyn (SNO), som står for feltarbeidet. SNO vil i vår oppsøke tidligere kjente og nye hiplasser for jerv på leting etter årets valpekull.

– Vi har i Norge et spesielt fokus på jervekull i overvåkingen av arten, siden Stortinget har bestemt et nasjonalt bestandsmål på 39 årlige kull. I jervetelleren vil publikum få full innsikt i registreringsarbeidet av jervekull som pågår i vår, forteller Jonas Kindberg, leder i Rovdata.

Foreløpige data

Jervetelleren gir publikum informasjon om når og hvor nye kull er registrert, og hva som er deres status (dokumentert/antatt). Dataene er basert på foreløpige vurderinger utført av SNO i felt, og vil bli gjennomgått og kvalitetssikret av Rovdata når feltarbeidet er avsluttet. I Hedmark er det registrert seks kull så langt.

– Vi gjør oppmerksom på at registreringene i jervetelleren kan bli endret av kvalitetssikring eller ytterligere feltkontroller utført av SNO. En endelig oversikt over antall jervekull som er født i Norge i 2019 vil bli publisert på rovdata.no 1. oktober, forteller Kindberg.

58 jervekull i fjor

I 2018 ble det registrert 58 jervekull i Norge, som var en oppgang på 18 kull fra året før.Basert på antall registrerte kull de tre siste årene ble den norske bestanden beregnet til å bestå av 309 voksne individer i 2018.

Du kan bidra i registreringsarbeidet av jerv ved å melde fra om du observerer flere jerver i lag, enten direkte på telefon til SNO lokalt eller via Skandobs på app eller internett.