50 år siden Tverrfjellet -Det var en bra og moderne arbeidsplass
I år er det 50 år siden Tverrfjellet gruver startet opp driften og det blir minnemarking den 12. juni.

Det 50 år siden i 2018 at Tverrfjellet gruver startet opp driften. Dovre, Oppdal og Folldal kommuner, samt stiftelsen Folldal gruver ønsker i den forbindelse å hedre gruvearbeiderne med en minneplakat. -Det var en bra og moderne arbeidsplass, sier Bjørn Midtsundstad som var flotasjonssjef der de to siste årene.

I år er det altså 50 år siden Tverrfjellet gruver startet opp driften. Dovre, Oppdal og Folldal kommuner, samt stiftelsen Folldal gruver ønsker i den forbindelse å hedre gruvearbeiderne og virksomheten med en minnemarkering og oppføring av et minnesmerke. Dette skjer på Tverrfjellet den 12. juni i år, med påfølgende samling på Folldal gruvemuseum.

Siden 1976

-Det var en bra og moderne arbeidsplass. Når Tverrfjellet var i drift var vi helt i Norgestoppen på dette når det gjelder gruver her til lands, sier Bjørn Midtsundstad som jobbet på Tverrfjellet fra 1976 helt til det var slutt i 93.

-Jeg jobbet som flotasjonssjef i de to siste årene og husker siste dagen godt selv om jeg ikke var tilstede. Den siste malmen gikk ut klokken 05.05 den 4.4 93, forteller han videre. Det var en søndag og mandagen etter møttes de til samling på Hjerkinn Fjellstue for å markere at det nå var slutt.

-Vi så mørkt på det i 92 på hva som skulle skje med bygda etter gruvedrifta. Heldigvis så har det gått mye bedre enn mange av oss trudde da. Spesielt etter at plastgjennvinninga kom til Folldal, forteller han videre.

Bjørn er en av sikkert mange som har tenkt seg i vei til markering den 12. juni.

Fra Tverrfjellet i 1966 – Fru Løvold, Gunvald Dalløkken, Direktør Løvold og Fru Smirnoff. Foto fra Anno Musea i Nord-Østerdalen.

Minnesmerke

Vi oppfordrer gruvearbeidere, enten de er utflyttede eller bosatte i Folldal til å kontakt med ordfører eller kulturkontoret for påmelding til arrangementet, da det er en begrensning på antall gjester. Fristen for påmelding er 1. juni. Minnesmerket settes opp ved gruveinnslaget som ligger like ved stien opp mot Viewpoint Snøhetta, der det fra før står en informasjonstavle for gruvedriften. Under markeringen blir det avduket både en minneplakett og i tillegg også en plakett som var laget i forbindelse med åpningen av gruven. Denne plaketten forsvant da gruvene ble nedlagt og har vært på avveie i mange år. Nå er den kommet til rette og vil settes opp sammen med minneplaketten. Minnemarkeringen ved Tverrfjellet er åpent for alle som måtte ønske å delta, mens samlingen i Folldal gruvemuseum er for de med invitasjon, skriver kulturkonsulent Jens Jørgen Jensen i en pressemelding.

Diamantmaskin bak t. v. som brukes til undersøkelse av fjellet. Foto Ola Nyeggen / Anno Musea i Nord-Østerdalen.

996 tonn gull

Gruvedriften på Hjerkinn var aktiv i 25 år, og det var på det meste over 450 mennesker som arbeidet ved gruvene. Totalt ble det tatt ut over 15 millioner tonn med råmalm, som ga store mengder svovel, kobber og zink, foruten 996 kilo gull og 99 tonn sølv.