-Å miste to arbeidsplasser er to for mye
På dagens rundtur var første stopp på rutebilstasjonen for å diskutere kollektivtilbudet. Fra venstre ser vi Bjørn Kenny Skomakerstuen, Astrid Margot Rønning, Jørgen Strømhaug, Kristin Langtjernet, Bjørn Jarle Røberg-Larsen og Nils Kristen Sandtrøen.

Det sier ordførerkandidat Kristn Langtjernet etter at hun i dag sammen med andrekandidat Bjørn Kenny Skomakerstuen har vært på en liten rundtur i Folldal. Med seg hadde de stortingsrepresentant Nils Kristen Sandtrøen og Bjørn Jarle Røberg-Larsen fra Innlandet AP for å diskutere kollektivtilbudet og manglende mobil- og bredbåndsdekning.

Dagen startet på Folldal Rutebilstasjon der det stadig dårligere kollektivtilbudet i bygda ble diskutert. Der er en  nedgang i antall bussruter, og nå sist var det Koppangsruten som ble nedlagt. Dette har mye å si særlig for brukere langs Atndalen og Sollia. Dette er bare en av flere ruter som er lagt ned de siste årene. Dette har ført til at det i Folldal har blitt to færre stillinger.

-Å miste to arbeidsplasser er to for mye, sier Langtjernet med tydelig frustrasjon i stemmen.

-Vi kan ikke finnes oss i at busstilbudet blir dårligere, skyter Bjørn Kenny inn.

Han sier videre at dette er viktig.

-For hvor mange innbyggere skal vi miste før vi ikke greier å lever gode kommunale tjenester, spør han seg.

Hedmark Trafikk, som har ansvaret for all buss trafikk i Hedmark, har høstet endel kritikk for måten de har operert på. Nemlig som et aksjeselskap som kun har tenkt tall og statistikk og ikke tatt hensyn til samfunnsspørsmål.

-Nå er det slik at når det nye Innlandet fylke trer i kraft fra neste år så vil også busstransporten organiseres annerledes. Den vil bli tatt tilbake til fylkeskommunen og fylkestinget, sier Bjørn Jarle Røberg-Larsen fra Innlandet AP.

Han forklarer videre at det på denne måten så ligger beslutningene om bussruter tetter inn på fylkespolitikerne enn det gjør i dag.

Bedre informasjon

En annen ting som ble tatt opp var dette med informasjon.

-Man må bli flinkere til å informere om rutetilbudet og hva som faktisk ligger i dette, sier Langtjernet.

Her ble det nevnt flere tilbud som blant annet bestillingsrute. Der kan man ringe å bestille hvis man for eksempel skal til butikken eller legen. Man betaler da kollektivsats uansett om det er drosje eller ikke som kommer og henter kunden.

-Men det betinger da at folket vet hva slags tilbud som gjelder, kommenterer Kristin.

-Vi skal oppfordre folk til å kjøre kollektivt, men så går tilbake i tid når det gjelder tilbudet, forteller Bjørn Kenny videre.

Stortingsrepresentant Sandtrøen anslo at rutetilbudet i Folldal nok var bedre på 70 tallet enn idag.

Her må det bedre organisering til, samt mer penger for og få rutetilbudet opp på et akseptabelt nivå, var noe alle de fire enige i.

-Vi må ta tilbake makten over dette til fylket legger Jarle Røberg-Larsen til.

-Samferdsel er viktig og dette viser hvor viktig det er å ta med oss som er på Storting og i Fylkestinget. Da får vi mer innsikt i hva som skjer, sier Sandtrøen som roser de to lokale kandidatene.

Må ut for å ringe

Turen gikk så videre opp til Kvistli Islandshester, der de har store problemer med mobil- og internettdekningen.

-Hvis vi skal ringe må vi ut av huset, forteller  Anne Margrethe og Morten Sæterhaug.

-Og folk ringer oss hele tiden men får aldri tak i oss, de prøver gjerne begge telefonnumrene våre uten å få annet enn mobilsvar, forteller de videre noe oppgitt. Begge er klar på at dette er ikke den beste måten å drive en bedrift på.

Noe bedre er det ikke med Internett. I dag bruker de 4g med noe varierende resultat.

-I går hadde vi en gruppe geologer her og de skulle ha møte. De trengte tilgang til Internett. Etter noe om og men så fikk vi fikset det, men det er langt fra optimalt og i verste fall kan vi miste kunder, sier de videre.

-Kundene som bor her må også ha tilgang til nett og telefon.

Kvistli har prøvd over flere år og få til en brukbar internettforbindelse uten å ha lyktes med det. Her nevner de spesielt Telenor som de ikke har vært fornøyd med.

Dette fikk var noe Bjørn Jarle Røberg-Larsen fra Innlandet AP selv fikk oppleve i dag da han prøvde å sende en sms fra sofakroken på Kvistli.

-Nei dette var dårlige greier, kommenterte han.

-Dette er jo en sak som er en hjertesak for oss. Noe våre hovedsaker i valget er at vi skal få 1000 nye arbeidsplasser til Innlandet og at hele fylket skal få  bredbåndstilgang, sier Røberg-Larsen videre.

-Vi skal bygge ut bredbånd  til Folldal i løpet av de fire neste år. Dette betinger dog at regjeringen er med. Fra da vi startet bredbåndutviklingen har vi på noen år gått fra 40% til 80% dekning. Hvis jeg sitter her om fire år og dere ikke har dekning, ja da har dere grunn til å gi meg aldri så liten alvorsprat.

-Dette er en typisk sak hvor sentrale myndigheter og aktører stadig leverer bedre og bedre tjenester i og rundt byene. Mens det virker som de har glemt at det er store mørke områder, kommenterer Sandtrøen.

Kristin rundt kaffebordet med vertskapet Anne Margrethe og Morten Sæterhaug på Kvistli, med seg hadde hun stortingsrepresentant Sandtrøen, Bjørn Kenny Skomakerstuen og Bjørn Jarle Røberg-Larsen fra Innlandet AP. Viktige temaer som verneprossesen og dårlig mobildekning ble tatt opp.

-Tullete

Andre saker politikerne kom inn på under sitt Kvistli besøk var vernetiltakene som har blitt igangsatt på Hjerkinn.

-Vi har dispensasjon som vi må søke hvert fjerde-femte år for å ta med turister på turer inn mot Hjerkinn, og det tidligere skytefeltet. Når verneprossesen ble igangsatt var vi på møter, hadde innspill og kommentarer. Men vi føler at vi ble ignorert. Og da går også engasjementet litt bort, forteller Anne Margrethe og Morten.

De fortalte videre at hvis de skal inn mot Snøheimveien så kan de gå helt inn til den, men ikke krysse veien. Da må de ri ned til E6, krysse veien der for så og ri opp igjen på andre siden til de kommer der de skulle ha krysset.

-Dette er jo helt tullete. Hadde det vært opp til fylkestinget å bestemt så skulle man ha gjort noe med dette, sier Røberg-Larsen.

-Allemannsretten gjelder her til lands både for nordmenn og utlendinger. Vi ser at flere utenlandske aktører bare tar seg til rette på fjellet, mens vi som er lokale ikke kan gjøre dette, sier Morten.

Kristin er klar i sin tale.

-Vi må bli flinkere til å fronte våre saker inn mot fylket og nasjonalt, sier hun som med det mener at vår fjellbygd vil bli kunne hørt bedre i flere saker.

Dagen for de fire ble avsluttet med valgkamp-stand utenfor Prix.