Aktivt bygdekvinnelag på Dalholen

Øvre Folldal bygdekvinnelag inviterte for fjerde gang til jentekveld i Fjellheim.

Alle jenter på Dalholen hadde fått brev i posten med innbydelse kunne Kirstine Prestmoen Tallerås fortelle, hun er leder i bygdekvinnelaget. Det var et femtitalls jenter og damer i alle aldre som hadde funnet frem til Fjellheim, til tross for glatte veger og andre arrangementer i bygda denne kvelden. Bygdekvinnelaget hadde i år jobbet med et prosjekt som kalles «kvinner ut» kunne Kirstine fortelle. Dette betyr at de har hatt et spesielt fokus på innvandrerkvinner og at dette er et inkluderingsprosjekt. Målet med prosjektet er å etablere møteplasser og kvinnenettverk som styrker minoritetskvinner og tilflytteres deltagelse i lokalsamfunnet og hever integreringskompetansen til bygdefolket.

Angelica Garmager imponerte med nydelig sang

 

Hovedinnsatsen handler om «å få kvinner ut» og skape samhold gjennom felles aktiviteter i nærmiljøet.

Bygdekvinnelaget har arrangert seter-tur til Flåman, hesteskyss med slede og også en kveld på frivilligsentralen med kveldsmat.

Mange damer som koste seg på Fjellheim

 

Kveldens program besto av hygge og kos, mat, samtale, foredrag og sketsj. Kirstine åpnet med å fortelle litt om programmet og aktivitetene, deretter var det fire damer fra bygdekvinnelaget som bidro med egenkomponert sang om de aktivitetene laget har drevet med i år. Så var tid for Angelica Garmager, hun bidro med sang, med en utrolig flott stemme. Hun var akkompagnert av Irina Grechaniuk på piano. Deretter var det tid for kveldens foredragsholder Sosan Mollestad. Hun er selv fra Iran, og kom til Norge som politisk flyktning i 1985. Hun fortalt en sterk historie om sine opplevelser, og om hvordan det var for henne å komme til et totalt fremmed land da hun landet på Fornebu den gang for 33 år siden.

Sosan Mollestad holdt et meget inspirerende foredrag

Sosan er egentlig ansatt i en prosjektstilling i Norges bygdekvinnelag som skal blant annet arbeide med tilhørighet, deltagelse og integritet. Hun har reist rundt og besøkt bygdekvinnelag i hele Norge og arbeidet med dette prosjektet i snart 1,5 år. Hun snakket om inkludering, og om at vi må åpne dørene for våre nye landsmenn og kvinner. Hun er ansatt i denne prosjektstillingen ut året, som også er finansiert med støtte fra Gjensidigestiftelsen. Hun fortalte også om viktigheten av å skille mellom integrering og inkludering.  Norge er kommet langt på integrering, og Sosan mener at det nå er på tide å jobbe med inkludering.

Potetsuppen var populær

Etter foredraget var det selvsagt litt, mat, og denne gangen var det en spennende potetsuppe som ble servert. Det var selvsagt loddsalg og kaffe og kaker, og kvelden ble avsluttet med en sketsj.