Arbeidsløsheten går ned
Antall helt arbeidsledige har endret seg i Folldal fra i fjor.

Folldal kan glede seg over en nedgang på antall helt arbeidsledige.

Dette er basert på tall fra NAV som ble publisert i slutten av november.

På landsbasis har antall mennesker som er “helt ledige”, det vil si uten noe jobb, gått ned med fem prosent.  Folldal har fått en nedgang fire ganger større en dette igjen, med 20% mindre helt ledige sammenliknet med i fjor. Dette tilsvarer en nedgang på 3 mindre helt arbeidsledige, og det er nå 12 stykker som står helt uten arbeid. Disse 12 utgjør 1.5% av arbeidsstyrken i Folldal.

Tall hentet fra Nav.no, Hovedtall om arbeidsmarkedet fylker og kommuner november 2019.

Alvdal har også en stor nedgang, med 36% mindre helt ledige sammenliknet med i fjor, og Os har hele 44% mindre helt arbeidsledige. Kommunen i Hedmark med høyst nedgang er Tolga, med 62% mindre helt ledige.

Årsaken til den landsdekkende nedgangen i helt arbeidsledige kan ligge i at Norges bruttonasjonalprodukt (BNP) økte med 0.7% i tredjekvartal, og det er flere forskjellige næringer fra mange steder i Norge som har bidratt til denne økningen. Dette tilsier kunnskapsavdelingens dokument “Arbeidsmarkedet naa-november 2019”