Årets musikkommune

Folldal er kåret til årets musikkommune 2018. Prisen ble overrakt av kulturminister Trine Skei Grande i dag.

-Svært gledelig sier Ordfører Hilde Frankmo Tveråen i en uttalelse til Norsk musikkråd.

Folldal kan vise til en imponerende bredde i musikkaktivitet, og det er spesielt samarbeidet mellom kommune, kulturskole og organisasjonsliv som andre kommuner bør la seg inspirere av, ifølge juryen. Som en liten kommune har Folldal bevisst satset på kultur og musikk for å skape et godt lokalmiljø. Det er et aktivt organisasjonsmiljø med både kor, korps, band og orkestre og kommunen deltar selv som en tilrettelegger og medarrangør for musikklivet lokalt, sier juryen videre.

Prisen er på 50.000 kr og skal gå til et musikktiltak i kommunen, står det og lese i pressemeldingen fra Norsk musikkråd.

I begrunnelsen har juryen lagt vekt på:

  • at Folldal bidrar selv til å utvikle musikklivet, enten som tilrettelegger, medarrangør, ved å stille lokaler til disposisjon, eller å legge til rette for alle musikksjangre, for utøvende aktiviteter, konserter og festivaler.
  • at kommunen tilbyr dirigentene og instruktørene i kulturskolen og står selv for deler av kostnaden. Dermed får musikklivet tilgang på høy fagkompetanse og det bidrar også til at kulturskolen blir et sentrum for all musikk og kulturaktivitet i bygda.
  • at samarbeidet mellom musikklivet og kommunen fremstår forbilledlig, og det blir bemerket at musikk også er en sentral komponent iden tverrfaglige undervisningen.

Folldalsportalen gratulerer alle som er involvert i Folldals rike musikkliv.

Foto: Norsk musikkråd.