Årets rypetaksering.
Årets rypetaksering forteller om et dårlig rype-år.

Rypetakseringen er ferdig.

Folldal Fjellstyre opplyser at det er gjennomført taksering som tidligere år, ut i fra observasjoner og resultat av taksering er det en lav produksjon 1,8 kylling pr voksen fugl i 2018 var denne 2,9. Det er også registrerte flere omlagt kull enn for 2018.

 For høsten 2019 settes dagskvoten for småviltjakta til 1 fugl/jeger/dag. Gjelder for lirype, fjellrype orrfugl og storfugl. Jakttid:  lirype, fjellrype, orrfugl og storfugl, frem tom 31.10.