Avgjørelse rundt TV-aksjonen blir tatt i juni
Striden mellom årets organisasjon bak Tv-aksjonen og landbruksnæringen, sørger for utfordringer. FOTO: Pixabay.

Flere kommuner i Nord-Østerdalen har vurdert en boikott av årets TV-aksjon. Årsaken er at organisasjonen som pengene går til, står i strid med regionens rovdyrpolitikk.

Årets TV-aksjon går til innsamling av plast i havet. Dette er en sak som også har opptatt bønder rundt om i landet, og de senere årene har håndtering av rundballplast vært et sentralt tema. Organisasjonen som står ansvarlig for innsamlingen er i år WWF. WWF er aktiv på en rekke områder, men når det gjelder rovdyrpolitikk er de motstridende med de fleste i jordbruksektoren. Ordfører i Folldal kommune, Kristin Langtjernet, forteller at de har forsøkt å finne en løsning for alle, men så langt uten resultat.

– Saken omhandler oppnevnelsen av en kommunekomitè. Dette gjør man vært år. Da den forespørselen kom , så kikket vi i regionrådet på alternativer. Vi hadde et møte hvor WWF, NRK og innsamlingsaksjonen var til stede. Både i for- og etterkant av dette møtet lette vi etter gode løsninger og eventuelle alternativer. I den sammenheng tenkte jeg at noen må jobbe videre hvis man finner på noe. Dagen vi hadde forrige kommunestyremøte ble det kjent at man ikke hadde lyktes med å finne et alternativ, og at det vil bli utfordrende kommende høst. Som et resultat av dette kom utspillet som danner grunnlaget for den eventuelle boikotten i de ulike kommunestyrene. Dette gjorde jo at saken ble annerledes, forteller Langtjernet. Ordføreren bekrefter likevel at forskjellen for årets innsamling uansett vil være minimal. Det vil bli mulighet for de som ønsker gjennom en digital innsamling eller vipps.

Ordføreren i Folldal er tydelig på at hun ønsker en løsning der alle kan være fornøyd.

– Veldig trist

Det er første gang at kommunen vurderer å unngå en kommunal komité for TV-aksjonen. For ordføreren og de andre politikerne, er det helhetsvurderingen de må gå ut fra når bestemmelsen skal tas på neste kommunestyremøte den 11. juni.

– Det som har blitt vanskelig er det å bruke kommunale ressurser på å jobbe for en sak som WWF er hovedansvarlig for. Vi vet at så mange i bygda og regionen vår kjenner at forholdet til WWF har blitt konfliktfylt gjennom rovdyrpolitikk sett opp imot beitenæringen. Jeg synes det hele har blitt veldig trist. At vi ikke har klart å finne et alternativ etter et samarbeid med de andre involverte partene er skuffende. Formålet pengene går til, innsamling av plast i havet, er det ingen tvil om at er et kjempeviktig område å ta tak i. Jeg hadde ønsket å finne et alternativ som hadde gjort det mulig å få til en god løsning for alle parter.

– Men pengene går jo til innsamling av plast i havet, og ikke til rovdyrpolitikken. Vil ikke dette sette folldølene i dårlig lys?

– Som sagt så får alle mulighet til å bidra. Det som er annerledes i år er de kommunale ressursene. Det startet allerede i fjor høst. Mange bøssebærere var tydelige på at det ville være uaktuelt å bære bøsse for WWF. Det var derfor ordførerne bestemte seg for å ta en prat om dette. Likevel forstår vi at det vil være et ulikt syn på dette, sier Folldals ordfører.

Årets innsamling går til rensing av plast i havet.

 

I strid med næringslivet

Graver man lenge nok, vil man nok finne flere argumenter mot tidligere organisasjoner i lik linje med WWF. Det som er spesielt i år i følge ordføreren, er hvor mye det preger regionens næringsliv.

– Det har nok vært tidligere aksjoner der man også hadde forskjellige synspunkter. Grunnen til at det er så spesielt i år er hvor mye det handler om næringen vår. Det dreier seg om livsgrunnlaget for mange. Jeg tror det også toppet seg for mange etter at WWF har gått til høyesterett for staten sitt uttak av ulven utenfor ulvesonen kjent lovstridig. Dette er likevel en sak med mange sider, og jeg forstår de som mener noe annet.

MDG-politiker, Sindre Sørhus fra Tynset, mener det er et paradoks at plastinnsamling som begge er enig i, skal lide pga. organisasjonen. Han fremmet i går et løsningsforslag for Tynset kommune, hvor det kan være mulig med innsamling til formålet ved å donere til to ulike organisasjoner, gjennom to bøsser på aksjonsdagen. Kristin Langtjernet mener de allerede drøftet disse mulighetene i møtet mellom regionalrådet og aksjonsaktørene, men klarte den gang ikke komme opp med en løsning.