Avventer behandling

Tronfjell Opplevelser ønsker å bygge utsiktsplattform på Tronfjell og har blant annet søkt Folldal kommune om midler til dette, formannskapet er positive til tiltaket men vil imidlertid avvente en endelig behandling av søknaden inntil det foreligger et resultat av behandling av Rondanevegens søknad om støtte for 2019 fra Alvdal kommune.

Dette kommer frem i sakspapirer fra formannskapsmøte som var i slutten av september. Bakgrunnen for søknaden er at en lokal interessegruppe i Alvdal har siden 2017 arbeidet med å få bygget et utsiktspunkt og besøksattraksjon på toppen av Tronfjellet. Interessegruppe er stiftet under navnet Tronfjellet Opplevelser. De har igangsatt en innsamlingsaksjon i regionen, samt sendt søknader til både Hedmark Fylkeskommune, Alvdal Kommune og fem andre kommuner i regionen, inkludert Folldal.

Beløpet det er søkt om er 75 000,- kroner.

Videre i sakspapirene står det at utsiktsplattformen på Tronfjellet vil ha flere effekter, de fleste av regional karakter. Det legges også stor vekt på i saksvurderingen utviklingen av Rondavegen. Det står blant annet at Folldal Kommune og Folldal Vekst AS har siden starten investert mer enn 1 mill kroner i utvikling av Rondanevegen som et attraktivt reisemål. Etter initiativ fra Folldal Kommune og Folldal Vekst AS ble Rondanevegen som turistvei forlenget for å sikre tilstrekkelige avstander for å kunne skape overnattinger, og dermed økonomisk bærekraft, og for å sikre at man fikk fire naturlige innfallsporter fra hovedveiene E6 og Riksvei 3. Dette er Hjerkinn og Alvdal i Nord og Atna og Ringebu i sør.

Man kan også lese i vurderingen at Fjellregionen Hedmark må utvikle en strategi og plattform på egen kjøl, og at totalbildet er at man må se på saken som et regionalt tiltak og i lys av en regional utviklings-strategi.

Av kommunene i Nord-Østerdalen er det kun Tynset som har behandlet saken og bevilget penger så langt, og formannskapet her i bygda vil altså vente til Alvdal Kommunes behandling av søknaden til Rondavegen er ferdig behandlet.

Bilde: Skjermdump Wikipedia.