Avventer behandling
Kommunen råder formannskapet til å gi 25 000 kroner i støtte til Tron Opplevelser. Foto: Wikipedia.

Tronfjell Opplevelser ønsker å bygge utsiktsplattform på Tronfjell og har blant annet søkt Folldal kommune om midler til dette, formannskapet er positive til tiltaket men vil imidlertid avvente en endelig behandling av søknaden inntil det foreligger et resultat av behandling av Rondanevegens søknad om støtte for 2019 fra Alvdal kommune.

Folldalsportalen / Folldals Marked er en digital nettavis. For å lese nyhetssakener, må du ha aktivt abonnement. Klikk her for å bli abonnent og få daglige nyheter. Er du abonnent klikk her.