Bidra til å redde humlene
Biebestanden er kraftig redusert de siste årene, men det er likevel ikke for sent å snu trenden. FOTO: Pixabay

Med en reduksjon av humlebestanden står verden nå ovenfor et mulig pollenproblem. Ved hjelp av noen enkle grep i hagen, kan man likevel bidra til å snu på trenden.

Humlebestanden lar seg lett påvirke av endringer innenfor jordbruk, skogbruk og hagebruk. Mangelen på blant annet slått og beiting sørger for at humlene nå er utsatt. Likevel er det mulig å bidra til å endre på dette. Ved hjelp av tre enkle grep kan hagen din gå fra å være en dødsfelle til et paradis for de hårete insektene.

Skap næring

Sørg for at hagen din har et godt utvalg av blomster. Blomstene bør stå fra tidlig vår til sen høst. Dette sørger for at humlene får nok næring, og får fostret opp mange små.  Det finnes svært mange vakre blomster med stor næringsverdi for humlene. Desto flere du har mulighet til å plante, desto mer vil det hjelpe humlene.

Er du usikker på hvilke planter som egner seg for humlene? Her har du en oversikt: https://solhatt.no/produktstikkord/bie-og-humleplanter/

Unngå gift

Giftbruk i hagearbeid er utbredt blant den norske befolkningen. Når skadedyr og ugress dukker opp, er det enkelt å ty til gift. Problemet med giftbruk er at det ofte skader mer enn man ønsker. De giftstoffene som folk flest bruker i hagearbeid kan være skadelig for humler, og har man mulighet bør man derfor unngå å bruke det.

For mer informasjon om giftfrie hager, trykk her: https://naturvernforbundet.no/hage/hage-uten-gift-article32733-3649.html

Husholdning for humler

Humlekasser fungerer som en bolig for humlene. Det er mangel på gode bosteder i vanlige hager, men ved hjelp av humlekasser kan enkeltpersoner endre på dette. Humlene har mange naturlige fiender, og er derfor kresne når det gjelder valg av bosted. Humlekasser er dermed en viktig oppfinnelse som har hatt økt popularitet i landet de siste årene.

Ønsker du å lage en humlekasse, kan du lese hvordan man kan lage sin egen her: http://humleskolen.no/lag-din-egen-humlekasse/