Ble takket etter 37 år

Kari Prest ble takket av etter 37 år som prest i Alvdal og Folldal.

Sogneprest Kari Holte ble i helgen hedret for sine 37 år i virke som prest både i Folldal og Alvdal. Presten som på folkemunne bare har blitt kalt Kari prest går nå inn i pensjonistenes rekker. Begivenheten fant sted i Dalen kyrkje, 2. september og ble etterfulgt av kirkekaffe og taler med gaver i Fjellheim. Der takket blant annet Prost Simen Simensen takket på vegne av Nord Østerdal Prosti.

Sokneprest Jon Olav Ryen, fikk også takk og gave etter 25 års arbeid i Folldal.

Foto: Privat.