Bruker mer tid på internett

40 elever ved Folldal skole har deltatt i spørreundersøkelsen ungdata. Resultatene viser at skoleelever i bygda har et aktivt og godt miljø.

Ungdata er et spørreskjemabasert verktøy, som gir et bilde av hvordan ungdom har det og hva de driver med i fritida. I rapporten som nå er lagt ut er nøkkeltallene presentert.

Undersøkelsen som besto av 23 gutter og 17 jenter. Sist gang det var en slik undersøkelse var i 2015.

Resultatene viser at skolelevene stort sett er fornøyd, med både fritid, skolen og bygda de bor i. Rapporten viser blant annet at 80 % av de spurte er fornøyd med lokalmiljøet sitt. Noe som er en oppgang fra 71 % i 2015.

Skoletrivsel er også noe som har forbedret seg siden 2015. Tallene viser nemlig at 68 % oppgir at de er fornøyd med skolen sin, mot 59 % i 2015. I de fleste kategorier ligger Folldal helt i topp, spesielt på spørsmål om trening og organisert fritid.  Noen forskjeller er det også i rapporten. For eksempel bruker Folldalselever mindre tid på lekser enn landsgjennomsnittet.

Sosiale medier og online spill er noe som bare tar mer og mer tid hos folldalsungdommen skal vi tro rapporten. Tallene viser nemlig at det er færre som besøker hverandre, men heller velger og være sosial via sosiale medier eller spille med venner på internett.