Gå inn på www.folldalsportalen.no og trykk på
vår menyknapp (markert med rød sirkel).

 

Da vil du få opp en del alternativer. Trykk så på KJØP ABONNEMENT (markert med rød sirkel).

 

Etter dette vil du komme inn på et skjema. Fyll ut dette som beskrevet i bilde nedenfor.

For registrering trykk her.