Bukkefall i Lokkarhøa, en fantastisk opplevelse i Folldalsfjella

Tre dager ut i reinsjakta var vi med Roger Voll på en spennende opplevelse. Sammen med Roger var bror Yngve, kona Anette og hans datter Silje. For de sist nevnte var dette en unik opplevelse da det var første gang de var med på reinsjakt

Roger er en erfaren jeger og var tidlig oppe på Lokkarhøa hvor erfaring og rykter tilsa at det var rein. Da de var vel oppe registrerte de 4 flokker som var spredt i området. Etter en stund samlet tre flokker seg og endte opp med en stor hop på 4-500 dyr.

Etter hvert stilte han seg inn på flokken men det er uhyre vanskelig å få tatt ut det rette dyret av en flokk som er så stor. Bukken jeg hadde pekt meg ut kom først frem en gang men jeg holdt igjen, jeg syntes ikke den var så stor, forteller Roger til oss, men da den kom frem enda en gang, da smalt det. Roger kan fortelle at han ikke er noen trofejeger men syntes at spenningen, naturen og opplevelsen er det viktigste.

Yngve, Anette og Silje.

Bekjempelse av Skrantesjuka – CWD (Chronic Wasting Disease)

Alle villreinjegere er pålagt av Miljødirektoratet å ta prøver av alle voksne reinsdyr som blir felt under årets jakt. Skrantesjuka er en av de største truslene mot villreinstammene i Norge. Her ser vi Roger og Yngve ta nødvendige prøver under slakting av bukken. Utstyret som blir brukt blir utlevert av Fjellstyret og består bl.a. av en spesiell skje og prøveglass.

Etter at slakting og prøvetaking var gjennomført og de skulle begi seg ned mot bilen oppdaget de at flokken hadde flyttet seg og hadde stoppet på stien ned mot Kvitdalen. Her ble vi sittende i over 2 timer å se på flokken forteller Roger. Det var en fantastisk opplevelse, spesielt for Anette og Silje som var med på dette for første gang.

Dagen etter fikk Yngve sin bukk. Han hadde også vært heldig og fikk fritt dyr i år. Brødrene er skjønt enig i at reinsjakt er fascinerende form for jakt i forhold til f.eks. elgjakt.. Flott vær og fantastiske omgivelser.

Folldalsportalen.no ønsker alle en fortsatt god jakt.

Tekst: Svein Strømsnes.

Foto: Privat.