Coronaviruset: Folldal stenger biblioteket – kino og fritidsklubben. Folldal Skole og barnehage blir stengt
Foto: NEXU Science Communication

I tillegg utsettes forestillingen Folla Rein. For kommunestyremøte i kveld er avlyst. Barne maskeraden i Grimsbu er også avlyst. Alle kirkelige arrangementer er avlyst og Folldal IF avslutter håndballsesongen og innstiller fotballaktiviteter til april. Folldal Barnehage og Folldal skole blir stengt.

De fleste aktiviteter og arrangementer er avlyst. Matbutikker og apoteker er åpne som normalt. Coronaviruset vil få følger for dagliglivet til alle folldøler fremover.

Ordfører Kristin Langtjernet er klar i sin oppfordring til bygdefolket.

-Min oppfordring håndvask, håndvask, håndvask. Det må vi være flink til å tenke på. Enn så lenge  er vi så heldige i Folldal at vi kan ha føre var prinsippet. Følg med på kommunesidene, der oppdaterer vi hele tide på hva som skjer nå. Så har jeg lyst til å si, ta vare på hverandre. Det er sikkert mange som kjenner på litt usikkerhet nå, og kanskje noen som kjenner noen som er i karantene eller som har coronaviruset selv om vi ikke har noe sånt i Folldal, forteller hun.

Tidligere i dag gikk kommunen ut med at Folldal kommune følger opp Tynset kommune sin anbefaling om følgende:

Det er en sterk anbefaling om å begrense reiser inn og ut av Fjellregionen. Vi ber alle om å gjøre gode vurderinger om reisene er strengt nødvendige. Reiser som medfører at man er en del av større folkemengder anbefales ikke. Folkehelseinstituttet fraråder nordmenn å reise til områder med vedvarende smitte. Disse landene er listet opp på FHIs hjemmeside. Vær oppmerksom på at situasjonen endres raskt, skriver de.

Kirken

I en epost til portalen skriver kirkeverge Solveig R. Elgvasslien at på grunn av av eskalerende smittespredning av koronaviruset avlyses alle kirkelige arrangementer fra og med 12. mars til og med palmesøndag 5. april. Gravferdsseremonier avholdes med kun den avdødes nærmeste familie og kun nødvendige ansatte til stede. Maksimalt 50 personer kan være til stede. Der det er avtalt dåp i perioden, kan denne avholdes med nærmeste dåpsfamilie til stede. Maksimalt 15 personer kan være til stede. De til en hver tid gjeldende retningslinjer fra statlige og kommunale myndigheter skal overholdes.

Follda IF avslutter håndballsesongen nå og innstiller alle fotballaktiviteter inntil april.

Skolen stenges

Regjeringen har nå bestemt at alle landets skoler, barnehager, høyskoler / universitet og videregående skoler skal stenges fra i morgen. dette gjelder da også Folldal Skole og Folldal Barnehage. I tillegg har regjeringen bestemt videre med hjemmel i smittevernloven § 4-1 andre ledd vedtak om forbud mot/stenging av:

Kulturarrangementer
Idrettsarrangementer og organisert idrettsaktivitet både innendørs og utendørs
Alle virksomheter i serveringsbransjen med unntak av serveringssteder der det foregår servering av mat, det vil si kantiner og spisesteder som kan legge til rette for at besøkende kan holde minst 1 meters avstand. Servering av mat skal ikke skje som buffet. Serveringsbransjen omfatter restaurant, bar, pub og uteliv.
Treningssentre
Virksomheter som tilbyr frisørtjenester, hudpleie, massasje og kroppspleie, tatovering, hulltaking(piercing) og liknende
Svømmehaller, badeland og liknende

Fylkesmannen har kommet med noen felles kjøreregler for Innlandet som ble oppdatert i går:

Minst 5 grundige håndvask med såpe daglig. Antibac hvis vann og såpe ikke er tilgjengelig. Vask hender når du ankommer arbeidsplass. Vask hender når du kommer hjem.
Hold hendene unna munn/ansikt.
Bruk papirlommetørkle, kast etter bruk.
Vi håndhilser og klemmer ikke, hils uten kroppskontakt.
Overhold karanteneregler.
Virksomheter med muligheter for dette anbefales hjemmekontor
Unngå kollektivtransport som ikke er helt nødvendig
Ta med matpakke hjemmefra, spis alene eller i mindre grupper (får mer innspill)
Unngå utenlandsreiser.
Unngå unødvendige reiser til områder i Innlandet med flere smittede.
Unngå unødvendige flyreiser innenlands.
Unngå sosiale sammenkomster (bursdager, familietreff, russetreff mv.)
For å unngå trengsel i folkeansamlinger, inne og ute, bør utesteder, serveringssteder, forsamlingslokaler og arenaer uten plasstildeling, legge til rette for at alle tilstedeværende personer kan holde 1 meter avstand til andre i hele lokalet eller på hele arenaområdet.
Besøk på sykehus, sykehjem/eldreinstitusjoner, bofellesskap og boliger/hjem med sårbare grupper begrenses til det strengt nødvendige.
Barnehager: Må opprettholdes så lenge som mulig, bruk om nødvendig frivillige
Grunnskoler: Må opprettholde 1.-7. klasse, bruk om nødvendig frivillige
Ungdomsskoler/videregående skoler: Fjernundervisning anbefales. Stengning vurderes fortløpende.
Universitet/høgskoler: Fjernundervisning anbefales. Stengning vurderes fortløpende.
Seminarer, møter og kurs med mer enn 15 deltakere bør unngås. Bruk Skype om mulig.
Arrangement (idrettsarrangementer, kino, teater, konserter, fester mv.) med mer enn 50 deltakere (inkludert publikum) bør ikke avholdes. Arrangementer skal risikovurderes etter FHI’s retningslinje.