Disse foreslåes som meddommere
Listen over meddommere fra Folldal er klar og skal etter alt og dømme vedtas i kommunestyremøte.

På torsdagens kommunestyremøte skal det tas stilling til hvem som skal oppnevnes som meddommere. Se lista med forslag her.

Meddommere lagmannsretten
Bjørn Tore Streitlien
Grete Morken
Meddommere tingretten
Siri Lutnæs Enget
Eva Enget
Forslag på de siste to medlemmene legges frem direkte på kommunestyremøtet.
Meddommere jordskifteretten
Stein Olav Lilleeng
Vegard Nystuen
Arne Olav Vårtun
Synnøve Steien Bakken
Hilde Stokke Odden
Mari Tallerås
Skjønnsmedlemmer (velges av fylkestinget)
Inger Høiberg
Eirik Sletten