DNT vil bygge ny bru i landskapsvernområde
Festet til brua på høyre side er i ferd med å falle bort. Nå vil DNT lage ei ny bru over Stormyldinge. Foto: DNT Oslo og Omegn

Gangbrua over Stormyldinge ved Strømbu skal få en kraftig oppgradering.

Den norske turistforening (DNT) søker Folldal kommune om å bytte ut gangbrua over elva Stormyldinge ved Strømbu. Den gamle brua har fått hard medfart av flom og erosjon i elva over tid, og er i dårlig stand.

Tiltaket vil foregå innenfor Atnsjømyrene naturreservat og må først behandles etter verneforskrift som fylkesmannen i Innlandet er forvaltningsmyndighet for.

– Dersom denne behandlingen fører fram til positivt vedtak, tar kommunen den til behandling. Området er i kommuneplan definert som et friluftsområde (LNF-område) og kommunen har i samråd med fylkesmann kommet fram til at tiltaket kan behandles som en ordinær byggesak, dersom fylkesmannen innvilger søknaden i behandlinga etter verneforskrift, skriver avdelingsingeniør Odd Roar Hovde i sitt svar til DNT.

 

Slik ser DNT for seg at brua ved Strømbu vil se ut. Illustrasjon: DNT Oslo og Omegn