Droneforbud over Folldal

Fra og med den 25. oktober til 7. november er det totalforbud mot droner i Folldal.

Dette har forsvaret bestemt i forbindelse med NATO øvelsen.

– Droner er ekstremt vanskelig å se for oss som flyr og utgjør derfor en stor trussel, sier brigader Rolf Folland, som er sjef for Luftoperativt inspektorat i Forsvaret.

Under øvelse Trident Juncture er det stor aktivitet i luftrommet med ca. 250 fly og rundt over 60 helikoptre.

– Dronene er små og vanskelige å få øye på og de sier ikke fra at de er der. Selv om de er små utgjør de fortsatt en stor trussel for oss som flyr, sier Folland.

Dronetrusselen gjelder ikke bare under øvelsen, men Forsvaret og politiet velger å gå ut med informasjon da det under øvelsen er spesielt stor aktivitet i luft også på steder hvor det vanligvis ikke flys så mye.

– Det er ekstremt viktig at alle droneflygere forstår hvilke farer de utsetter oss for hvis de velger å bryte forbudet. Konsekvensene kan i verste fall være dødelige, sier Folland.

Brigaderen har en spesiell oppfordring til alle foreldre som har barn med droner.

– Ta en prat med de yngste dronepilotene og sørg for at de forstår alvoret og hjelp oss til å gjøre luftrommet trygt, avslutter Folland.

Området droneforbudet gjelder. Foto: Avinor.