Ekstraordinært kommunalt næringsfond på 1 194 920 kroner
På grunn av korona-viruset har kommuner i Norge fått et ekstraordinært næringsfond.

Næringslivet i mange kommuner har slitt som et resultat av korona-viruset. Derfor har fylkeskommunen i Innlandet tildelt ekstraordinære kommunale næringsfond.

Folldal har fått et ekstraordinært næringsfond på 1 194 920 kroner. Tilskuddet skal sette kommuner i stand til å legge til rette for økt aktivitet, sysselsetting og verdiskapning basert på lokale utfordringer, behov og potensial. Det er ikke tillatt å tildele midler til å dekke løpende driftskostnader hos bedrifter eller næringsaktører. Det er fylkeskommunen som tildeler midlene etter at de fikk tildelt 65,6 millioner kroner fra kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD). Tilskuddet kan gis til bedrifter og næringsaktører. De skal brukes til bedriftsrettet støtte og eventuelt andre tiltak som kommunen mener har gitt negative utslag som følge av pandemien, opplyser kommunen på sin hjemmeside.

Utenom det ekstraordinære, har Folldal kommune et ordinært næringsfond på 333 333 kroner.