En gang i Folldal: 1. desember

Når dette nummeret kom ut, var Folldals Marked hovedsakelig et annonseblad for bygda. En egen Folldals Market figur ble laget, og en konkurranse skulle bestemme navnet til figuren. Det var Stein Østre som bestemte navnet.

Spørsmål: Hva var navnet til Folldals Marked sin figur, som ble annonsert i den første utgaven av Folldals Marked i 1987?
a. Markeds Ryssen
b. Follmar
c. Follad
Send inn ditt svar til SMS: 48472915, eller epost: tobias@infotek.as