ENA gruppen fikk medhold
Klagen til fylkesmannen fra ENA bygg as tas til følge. Vedtaket som er gjort i kommunen om å kreve detaljereguleringsplan for Furuhovde hyttegrend er omgjort.

ENA gruppen har fått medhold i sin klage til Fylkesmannen vedrørende Folldal kommunes vedtak om å kreve detaljereguleringsplan for Furuhovde Hyttegrend. I Fylkesmannens klageavgjørelse står det blant annet at det her er gjort flere saksbehandlingsfeil.

Bakgrunnen for saken er at ENA bygg as som er en del av ENA gruppen hadde søkt kommunen om dispensasjon fra kravet om detaljereguleringsplan for Furuhovde Hyttegrend, som er en del av det større området Dalholen Hyttegrend. Administrasjonen i kommunen var innstilt på å gi denne dispensasjonen. Men formannskapet avslo dette forslaget og krevde detaljereguleringsplan alikevel.

Fylkesmannen fastslår i sin klageavgjørelse at det her har vært flere saksbehandlingsfeil og har omgjort kommunens vedtak. I avgjørelsen står det blant annet at etter fylkesmannens vurdering er det ikke søkt om dispensasjon i nåværende sak. Oversendelsen fra utbygger som kommunen har behandlet som en søknad om dispensasjon, retter spørsmål til kommunen og gir videre en beskrivelse av et utbyggingsprosjekt. Innholdet gir ingen holdepunkter for at det faktisk er søkt om dispensasjon.

Videre står det at klagen tas til følge og at Folldal kommunes vedtak med avslag på dispensasjon oppheves. Saken returneres til Folldal kommune for eventuell ny behandling etter grunngitt søknad.