Endelig har vi ansatt

Det forteller daglig leder i el sikkerhet Midt Norge AS Morten Steien Haslev

Det vi har ansatt er en kontrollør som skal jobbe i området Nord-Østerdal og Nord-Gudbrandsdal forteller Morten, og vi er glade over å ha ansatt en person ettersom vi hadde utlysningen ute i nesten seks måneder. Vedkommende vil begynne i stillingen i februar 2019. Vi har veldig mye å gjøre kan Morten fortelle, og det er fortsatt et økende marked og vi har også økende vekst i Folldal.

Morten Steien Haslev

Det er spesielt i landbruket vi har mye el-kontroller sier Morten videre. I landbruket er 7 av 10 branner i driftsbygning relatert til feil på elektrisk anlegg, mens 5 av 10 branner i gårdens bolighus er relatert til feil på det elektriske anlegget, og de fleste er nok ikke klar over at gjennom forskrifter om dyrehold stiller myndighetene krav til gjennomføring av el-kontroll hvert tredje år i driftsbygninger med et visst antall husdyr.