Endelig løsning på kantineproblemet
Kommunestyre vedtok i går å øke bemanningen ved kjøkken- og vaskeavdelingen på FBSS og dermed forhåpentligvis løse problemet med kantinedriften.

Saken om bemanningen på kantina ved bo- og servicesenteret har engasjert mange. I går tok kommunestyrerepresentantene grep og stemte for at kjøkken- og vaskeavdelingen ved FBSS skulle økes med 46%. Dette håper samtlige partier vil løse bemanningsproblemene og at normal kantinedrift kan gjenopptas.

I utgangspunktet ønsket kommunestyre at bemanningen på kjøkken og vaskeriet skulle økes med en 75% stilling men i saksutredningen som ble gjort før kommunestyremøte står det at ved en grundig gjennomgang av turnus for kjøkkenpersonalet er behovet på 46% stilling i forhold til dagens vedtatte bemanning på 5,46 årsverk. Forslaget til turnus med denne økningen er gjennomgått med alle de ansatte på kjøkkenet i et eget avdelingsmøte, og det er enighet om at dette er tilstrekkelig økning.

Uheldig sak

På kommunestyremøte var alle partier skjønt enige i at bemanningen må økes og at det er ønskelig med normal kantinedrift så snart som mulig. Først opp på talerstolen i går var Senterpartiet.

-Dette er en viktig sak som gjelder mange. Jeg rusler ofte forbi kantine og har fått med meg at betaling på vipps eller å skrive seg opp i ei bok er et trælete system, sa Jon Olav Ryen fra Senterpartiet.

Arbeiderpartiets Tommy Kristoffersen var enig i mye av det som Ryen hadde sagt men synes at saksfremstillingen var noe svakt.

-Dette har vært en uheldig sak og det har vært et ganske stort trykk for å få en endring på dette her. Jeg håper at den her stillingen på 46% er nok til at vi kan få tilbake kantinedrifta til det normale. Men jeg synes saksfremstillingen er noe svak. Derfor ønsker jeg å komme med et lite tilleggsforslag. Det er at HRO ved kjøkken- og vaskeriavdelingen legger inn en oversikt ved neste budsjettbehandling over fordelingen av bemanning og hvordan turnus avvikles, var noe av det Kristoffersen så i går.

Øyvind Øien fra Samlingslista sa seg enig tilleggsforslaget fra Arbeiderpartiet og mente også at saksfremstillingen var noe tynn.

-Jeg håper at gjennomgangen som viser at behovet er en 46% stilling dekker det behovet som er nødvendig. Dette er en sak vi skulle ha vært foruten. Det er også på sin plass å beklage at vi som kommunestyrerepresentanter ikke oppfattet det varselet som ble gitt til oss i gjennom det siste brevet vi mottok i saken, sa Øien blant annet.

Jona Olav Ryen fra Senterpartiet så under møte i går at slik som det har vært på kantinen virker som et trælete system.

 

Eldrerådet

Også Ronny Bekken Larsen fra Rødt var enige i mye av det som ble sagt. Han er også en av våre politikere som også sitter i Eldrerådet som har spilt en sentral rolle i denne saken.

-Dette er en sak vi i utgangspunktet burde ha unngått. Dette er en uheldig sak for brukerne og pårørende på bo- og servicesenteret. Dette er jo en sak som vi har hatt i eldrerådet og tatt videre med inn hit i kommunestyre. Det er viktig at vi som politiske representanter i eldrerådet tar de sakene som blir tatt opp der videre, sa Ronny.

Forslaget med 46% stilling med Arbeiderpartiets tilleggsforslag ble da enstemmig vedtatt på kommunestyremøte i går.

Leder i Folldal Pensjonistforening John Oddleif Bakken, var også tilstede på møte i går og var synlig fornøyd med vedtaket.

-Dette var veldig bra, var hans korte kommentar.