Færreste arbeidsledige i Innlandet
Det er uenighet om hvorvidt Folldal kommune skal støtte forslaget om å fjerne barnetrygden fra inntektsberegningen eller ei.

Folldal har lavest arbeidsledighet i Innlandet viser ferske tall fra NAV.

Mens de fleste andre kommuner opplever en dramatisk oppgang i arbeidsledigheten som følge av korona-pandemien, viser tall fra NAV at i Folldal har man hatt en mer moderat oppgang.

Arbeidsledigheten lå på 1,1 % den 3. mars. Siden den gang har den økt til 2.8 prosent. Per 24. mars er det nå 22 personer i bygda som er  helt arbeidsledig.

Andre kommuner rundt oss har blitt påvirket i større grad av pandemien. På Tynset er det nå 258 helt arbeidsledige. Dette tallet var 3. mars på kun 32 personer.

De siste tallene fra NAV viser at det var 18 018 helt ledige arbeidssøkere i Innlandet. Dette tilsvarer 9,6 prosent av arbeidsstyrken. Arbeidsledigheten i landet var på 10,4 prosent.

– Sammenlignet med tirsdag i forrige uke har antall helt ledige i Innlandet økt med over 8 900 personer. Årsaken til den store økningen er hovedsakelig flere permitterte, sier konstituert direktør Hans Petter Emilsen.