Felles forliksråd
Det blir et større felles forliksråd fra 2021. Lensmannskontoret i Nord-Østerdal har vært en pådriver for et felles forliksråd. Foto: Lars Vingelsgård / Tynsetingen.

Kommunestyret i Tynset behandlet tirsdag kveld en henvendelse fra Innlandet politidistrikt ved namsfogden som vil at alle kommunene som sokner til Nord-Østerdal tingrett blir med i ett felles forliksråd.

Henvendelsen er ferdig behandlet og det blir etablert et felles større forliksråd.

Felles forliksråd for kommunene Alvdal, Folldal, Os, Rendalen, Tolga, Tynset, Engerdal og Stor-Elvdal etableres fra 01.01.2021 og navnes Forliksrådet i Nord-Østerdal, står det i avgjørelsen. Forliksrådet i Nord-Østerdal vil bestå av tre faste og tre varamedlemmer fra 01. januar 2021. Kommunene velger selv medlemmene og inngår avtale om hvilke kommuner som skal være representert når i valgperioden fra 2021-2024. Forliksrådet i Nord-Østerdal vil fortsatt ha forretningsadresse på Tynset ved Tynset lensmannskontor, står det videre å lese.

I følge Tynsetingen står det i saksfremlegget som ble behandlet tirsdag at forliksrådet i Nord-Østerdal har gode erfaringer med denne organiseringen. Basert på drift av flere felles forliksråd i Innlandet politidistrikt har namsfogden listet opp fordeler knyttet til felles forliksråd:

  • Økt antall saker vil gi økt kvalitet i arbeidet som gjøres.
  • Mer rasjonell drift av forliksrådet- en sekretær- ett forliksråd.
  • Mer ensartet og likebehandling av sakene.
  • Bedre rettssikkerhet.
  • Færre habilitetskonflikter.
  • Mer effektiv behandling av sakene.
  • Reduserte driftskostnader (fra 18 til seks forliksrådsmedlemmer).
  • Reduserte kurs- og kompetansehevingskostnader.
  • I tillegg vil man ha et større antall personer som kan være aktuelle som forliksrådsmedlemmer.