Fiskeekort – hvor og når

Her finner du en oversikt over hvor man kan fiske og når, samt hvor man får tak i fiskekort.

Vedtekter for fiske innen Folldal statsalmenning.

1. Fiske er bare tillatt mot løsing av fiskekort (Fjellovens § 29).
2. Alt fiske er forbudt i tiden fra og med 15. September til og
med 31. Oktober.
3. Garnfiske
Garnfiske for innenbygdsboende er tillatt i Marsjøen, Fundin,
Råtåsjøen og Kvittjønnan/Tuvtjønna. Garnfiske for
utenbygdsboende er kun tillatt i Marsjøen. Fisket er tids- og
maskeviddebestemt. Fisket skal kun skje med bunngarn med
maksimal garnhøyde 1, 75 m x 25 m lengde. Det kan benyttes
et visst antall garn pr. fiskekort. Etter endt sesong sendes
fangsarapport inn til fjellstyret, fangstrapport finner en opå
fjellstyrets hjemmeside og hos noen kortselgere
Marsjøen: Tillatt fisketid: 1/6 kl 18.00. t.o.m. 30/6 kl 10.00 og
31.07. kl 18.00. t.o.m. 31/8. kl 10.00.
Antall garn og maskevidde: Inntil 4 garn med maskevidde 19
eller 21 mm. I tillegg inntil 10 garn med minste maskevidde 35
mm.
Fundin: Tillatt fisketid: 31.07 kl 18.00 t.o.m. 31/8 kl 10.00.
Antall garn og maskevidde: Inntil 5 garn med minste
maskevidde 35 mm. pr. fisker. Det er ikke tillatt med garnfiske
innenfor avmerket grense fra Furuhovdsetra til Flåman.
Kvittjønnan og Tuvtjønna .Tillat fisketid: 31.07. kl 18.00.
t.o.m. 31.08. kl.10.00. Antall garn og maskevidde: inntil 3 garn
med fri maskevidde pr. fisker. Råtåsjøen: Tillatt fisketid 31.07.
kl 18.00. t.o.m. 31.08. kl. 10.00. Antall garn og maskevidde:
inntil 3 garn. Delt maskevidde, minst ett av garna må ha
maskevidde under 21mm.
Generelt om garnfiske Det er forbudt å sette garn nærmere
inn- og utløpsos enn 50 m. Samtlige garn skal være merket og
påført eierens navn. Garn må ikke stå ute til fangst i tiden fra kl.
10.00 til kl. 18.00.
4. Oterfiske. Oterfiske er tillatt for innenbygdsboende og
utenbygdsboende i Marsjøen.
I Fundin, Sandtjønna, Kvittjønnan/Tuvtjønna og Råtåsjøen er
oterfiske kun for innenbygdsboende.
5.Dorgefiske. (dreggefiske) fra båt. Dorgefiske er tillatt for
innenbygdsboende og utenbygdsboende i Marsjøen og Fundin.
Det er kun tillatt med ett håndsnøre pr fiskekort. Slukoter- og
dypvannsfiske med blylodd er forbudt. Dorgefiske er tillatt i
tiden 01.06 – 31/8.
6. Isfiske. Isfiske er tillatt med håndsnøre i samtlige vann med
unntak av Fundin. Bruk av støkroker er bare tillatt for
innenbygdsboende. Isfiske er tillatt i tiden 01/11 til isen går.
7. Fiske med line. (reiv) Fiske med line/reiv er ikke tillatt.
Andre bestemmelser. Under fiske med garn og oter, må
også roeren ha løst stangfiskekort. Fiskekortet er personlig, og
kan ikke overdras til andre. Fiskeren plikter å sette seg inn i
gjeldende fiskeregler. Disse blir på oppfordring utdelt sammen
med fiskekortet. Fiskekort for fiske med stang/håndsnøre gir
bare rett til fiske med en stang evt ett håndsnøre. (unntak ved
isfiske med støkrok for innebygdsboende). Fiske med støkrok
regnes som fiske med faststående redskap.

Kjøp av fiskekort online 

Kjøp av fluefiskekort i Grimsa online

Fiskekort kan også fåes kjøpt på MX sport Folldal og Grimsbu Turistsenter.