Folldal – Ei gruvebygd

Folldal Gruver er et gammelt bergverkssamfunn, bygget opp rundt kobbergruven fra 1748. Området består av 70 bygninger, gruveganger, slagghauger og tipper. I dag er området et aktivt museum med utstillinger, merkede stier, kafé, overnatting og hovedattraksjonen - gruva. Bedriften er i dag et fyrtårn i bygda.

Stiftelsen Folldal Gruver (SFG) ble opprettet i 1988 av Folldal kommune. Stiftelsens oppgave var/er å sørge for varig vern av anlegg, bygninger og utstyr fra gruvedriften. Det finnes om lag 70 bygg som står i forbindelse med det gamle gruvemiljøet. Det er brakker som de vanlig arbeidere bodde i med trange kår, og direktørbolig med masse luksus. Området viser de tydelige klasseskillene som var på den tiden det var drift i gruvene.

Gruvekroa.

Stiftelsen er i dag at aktivt museum med aktiviteter som togtur i stoll 1 som går 600 meter inn i fjellet og ender opp i Worms Hall, som også brukes til arrangementer og konserter. I tillegg har stiftelsen naturhistorisk museum, kafe og kulturstier for barna.