– Folldal kan bli foregangskommune – Satser på smart transport
Folldal er med i et unik prosjekt for å gjøre distriktene smartere på transport. Aktørene hadde i dag møte.

Dette sier Kenneth Wik fra EnTur, en app som skal gjøre det enklere å reise. Bakgrunnen for uttalelsen er et unikt prosjekt hvor Folldal kommune er utpekt som samarbeidspartner sammen med Hedmark Trafikk, SINTEF og Sykehuset Innlandet om smart transport i distriktene.

I dag hadde samarbeidspartene møte i Folldal og bakgrunnen for denne saken er at Hedmark Trafikk har lenge og gjennom flere prosjekt jobbet med å forbedre kollektivtilbud i distrikt.  De har testet flere løsninger men alle har vist seg å bli kostbare i drift. Et nytt prosjekt som ser bare på persontransport for ordinære reisende har derfor vært lite aktuelt. For å få en effektiv løsning må en inkludere all persontransport, reiser for pasienter, reiser som kommunen/fylkeskommunen betaler for. Derfor har Hedmark Trafikk sammen med partnerne EnTur, Sykehuset Innlandet, Folldal kommune og SINTEF initiert prosjektet Smart Transport i Distriktene.  Prosjektet har totalt budsjettet på 10 mill NOK hvor 6,8 mill NOK er finansiert av Forskningsrådet, og vil strekke seg over 3 år. Prosjektet vil svare på Hedmark fylkes ønske om å utrede muligheten for bedre utnyttelse av eksisterende transport i utkantstrøk av Hedmark gjennom en forsøksordning med felles transport av tjenester knyttet til post, varelevering, passasjerer og skoleskyss. Det skal inngå utprøving av systemene i reelle case i distriktene, sto det og lese i en pressemelding som ble sendt for ikke lenge siden.

Har troen

På møte var det representanter fra SINTEF, Kjørekontoret i Folldal, Folldal Kommune, Hedmark Trafikk og applikasjonen for kollektiv transport ENTur (app). Når portalen entrer møterommet er det ivrig prat om hvor mange pendlere bygda har, rutetilbud, hvordan næringslivet er etc. Det var nemlig slik at aktørene som i dag hadde kommet til Folldal ønsket mest mulig informasjon før møtet startet.

-Jeg er positiv og har troen på at vi sammen skal få til noe, sa Ordfører Kristin Langtjernet på begynnelsen av møtet.

Rådmann Torill Tjeldnes var også på møte.

-Vi må ha transport som går mer direkte, var noe av det hun sa.

Hva vil de

Hovedideen er et felles system for transportplanlegging, der behov for person– og varetransport samordnes, for å utnytte ressursene optimalt. Miljøhensynet er også sentralt, og etter ordførerens mening har forskningsprosjektet en spennende vinkling mot bærekraftig utvikling i distriktene og at det skal være så likeverdige levekår som mulig også for oss som bor mer grisgrendt, opplyser Langtjernet i et informasjonsskriv før møtet.

Der skriver hun videre at forskningsprosjektet skal det både tas hensyn til folkets behov, lages systemer som er tilgjengelig for innbyggerne og fokuseres på skoleskyss, TT (tilrettelagt transport), pasientreiser, varetransport og frakting av medisiner, for å nevne noe. Teknisk leder for prosjektet er seniorforsker Amela Karahasanovic i SINTEF, og prosjektleder er Hedmark trafikk. I tillegg er det flere andre aktuelle partnere i prosjektet, og Folldal er den  kommunen som får delta.

-Vår oppgave her blir å utvikle system som er optimalisert til å planlegge et godt transportsystem for alle både kollektivt og varetransport, sa Karahasanovic i dag.

Prosjektet er helt i startefasen og skal som nevnt gå over tre år. Brukerne vil da først kunne nyte godt av dette.

-Men det er nok noen brukere som vil få kjenne dette etterhvert som vi utvikler og tester også, sa Kenneth Wik i reiseappen EnTur.

-Vi valgte Folldal til dette prosjektet. Vi i Hedmark Trafikk ønsker en mer effektiv planlegging og system på dette. Folldal har utfordringer innen både kollektivtransport og annen transport. Blant annet har Folldal mange som er oppe i årene som kan trenge å reise kollektivt, forteller Lasse Jordbru i Hedmark Trafikk.

-Den handler også om å forandre folks syn på det å reise kollektivt.

Med på møtet var også Lena Elisabeth Sjøvold og Ingvild Brennodden fra Kjørekontoret Innlandet.

-Kollektiv i distriktene er viktig. Vi vet at flere og flere unge velger og ikke ha bil eller ta førerkort. Derfor er det viktig for Folldal å ha et godt kollektivtilbud. Vi på kjørerkontoret er glad for at vi kan være med å bidra på dette viktige feltet, var noe av det de sa.

Kenneth Wik fra appen EnTur fortalte på møtet at de har brukt 2,5 år på å utvikle appen. Appen er nasjonal og skal kunne brukes til alle resieformål med hensyn til bestilling av billetter. De har i dag tilknyttet seg mange transport og reisefirmaer men at de gjerne kan knytte til seg flere.

EnTur appen vil jobbe med de andre aktørene i prosjektet for og skape en mer sømløs bestillingsprosess.

-Hvis Folldal får til dette vil de være en foregangskommune for hele landet, sa han videre.

På møtet videre ble det diskutert veien videre. Men en ting er helt sikker alle aktørene her skal jobbe for at kollektiv- og varetransporten blir både smartere og enklere for brukerne.

Rådmann Torill Tjeldnes,  Lena Elisabeth Sjøvold og Ingvild Brennodden fra Kjørekontoret følger interessert med på møtet i dag.