– Folldal er naturlig sted for bygningsvernsenter
MEKANISK VERKSTED: Mandag lanserte kommunen planene om å etablere et kunnskapssenter med fokus på bygningsvern i Folldal. Kommunen og Stiftelsen er sammen om å søke på et forprosjekt i regi av Riksantikvaren. Fra venstre styreleder i stiftelsen Even Moen, daglig leder Torstein Johnsrud, kulturkonsulent i kommunen Jens Jørgen Jensen og næringssjef Jørn Aarsland. Ordfører Kristin Langtjernet var også tilstede. Foto: Lars Vingelsgård

Stiftelsen Folldal gruver ønsker å etablere regionalt kunnskapssenter for kulturmiljø og bygningsvern.

– Folldals omfattende kulturmiljø knyttet til gruvedrift gjør Folldal til et naturlig sted å plassere et kunnskapssenter for kulturmiljø og bygningsvern, sier daglig leder Torstein Johnsrud ved Stiftelsen Folldal gruver.

Det er Riksantikvaren som har utlyst midler med tanke på å etablere kompetansesenter for kulturmiljø og bygningsvern. I denne omgang søker Folldal på å få 150 000 kroner til å utrede hva et slikt kunnskapssenter kan gjøre. Svaret på søknaden til Riksantikvaren er ventet å komme etter påske.

SOLID UTSTYR: Det meste av utstyret i det mekaniske verkstedet er fullt brukbart. Styreleder i SFG Even Moen fyrer opp boremaskina av gammel årgang. Foto: Lars Vingelsgård

Viste fram fullt fungerende verksted

I det mekaniske verkstedet lanserte ordfører, næringssjef, kulturkonsulent og daglig leder for Stiftelsen Folldal Gruver planene for et kompetansesenter. Her viste Even Moen, som er styreleder i stiftelsen, fram noe av utstyret som finnes i verkstedet. Det meste av utstyret er fullt operasjonelt, som smihammeren på tre tonn fra tidlig 1900.

– Her er det meste intakt. Vi har folk som kan betjene utstyret, og som kan formidle til nye generasjoner. Nå skal vi finne ut hvem som skal ta del i det nye livet i det mekaniske verkstedet og i de andre byggene vi har. Det kan være alt fra demonstrasjoner, til håndverksbedrifter som kan bruke noe av det vi har. Derfor vil vi utrede mulighetene, sier han.

Unikt kompakt og selvbergende anlegg

Kulturmiljøet det er snakk om rundt “hovedgruva” består av rundt 66 bygninger, i tillegg til installasjoner, gruveganger, slagghauger, tipper etter gruvedrifta.

– Området er kompakt bergverksmiljø med et betydelig tidsdyp fra ca. 1748-1993, og er regulert for bevaring. Det ble bygget omfattende håndverkkompetanse, med verksteder, støperi, smie og elektrisk verksted. Det var avgjørende å kunne løse mange oppgaver lokalt da det var lang avstand til leverandørindustri, sier Johnsrud.

Daglig leder Torstein Johnsrud har tro på at Folldal er en god kandidat for et kunnskapssenter på bygningsvern. Foto: Lars Vingelsgård

Ser muligheter for binæringer

Næringssjef Jørn Aarsland ser et kompetansesenter i Folldal som del av å bygge opp den kreative kulturnæringen i Folldal.

– Vi må bringe kultur og næring tettere sammen. Kulturnæringen er blant de største næringene vi har i landet. Her må vi vise fram det vi har, og det Folldal er. Det er også et stort potensiale til å få ut binæringer som kan kobles til et slikt kompetansesenter, sier Aarsland.