Folldal Vekst legges ned
Kommunestyre har vedtatt å legge ned Folldal Vekst AS.

Kommunestyret gikk i kveld inn for å avvikle næringsselskapet Folldal Vekst AS etter en lang debatt.

Det var altså i kveld at skjebnen til selskapet som ble midlertidig opprettet på nittitallet som følge av Folldal Gruver sin, nedleggelse skulle avgjøres.

Ordfører Kristin Langtjernet åpnet behandlingen av saken med og kommentere hvorvidt dette hadde noe med misnøye mot Folldal Vekst og gjøre.

-Jeg overhodet ikke oppfattet dette som misnøye mot Folldal Vekst. Folldal Vekst har vært til umåtelig hjelp for Folldal kommune, sa Kristin.

Et sluk

Det var Arbeiderpartiets Martin Grimsbu som åpnet debatten.

-Folldal vekst har vært et økonomisk sluk for kommunen. Vi er i en situasjonen hvor midler puttes inn og vi får ingenting igjen. Dette har ikke noe med at vi skal legge ned næringslivet, tvert om. Det handler om å tenke nytt og samle seg om en ny strategi, var noe av det han sa.

Rødt var som kjent fra før for nedleggelse av Folldal Vekst. Partiet har tidligere foreslått dette.

Alt på Tynset

Styret i Folldal Vekst har i en rapport selv foreslått at selskapet legges ned.

-Jeg er helt enig med styret at vi ikke kan ha utgifter som vi ikke får noe igjen for. Det at det har vært underskudd i selskapet over lang tid er heller ikke bra, sa Brit Kværnes fra Samlingslista.

Hun nevnte også at det hadde gått lang tid fra den forrige næringssjefen sluttet til der de er nå.

Videre tok hun opp at alle partiene ønsket et sterkt næringsarbeid i kommunen. Hun spurte da hvorfor Folldal overlatt alt av næringsutvikling til Tynset og litt til Vingelen Rådhus. Videre mente hun at man kunne stifte et kommunalt selskap hvor man for eksempel kunne be det om at det nåværende styre i Folldal Vekst eventuelt kunne velges inn i første periode.  Samlingslista forslo derfor et endringsforslag om at Folldal kommune stifter et kommunalt selskap.

-Da kan vi spare endel utgifter som regnskap, sa hun.

-Styret har sagt i fra at selskapet som det er i dag er ikke liv laga. Derfor må vi ha en endring, sa Øyvind Øien fra Samlingslista.

Kommunalt selskap

Senterpartiets Bård Kjønsberg synes forslaget fra Samlingslista var fornuftig og støttet dette. Bente Fossum fra samme partiet mente det var en god ide og dra inn deler av det nåværende styret i Folldal Vekst i næringsarbeidet i kommunen fremover.

-Det er for liten utredning her i kveld at vi si at vi skal stifte et kommunalt selskap, men da vil jeg be om en utsettelse på akkurat det, sa Kollbjørn Kjøllmoen fra Senterpartiet

Ordfører Kristin Langtjernet kommenterte også Samlingslista sitt innlegg om at eksterne aktørene har tatt over mye av næringsarbeidet. Hun mente at dette ble komplisert i coronaperioden og at det var derfor noe av dette arbeidet ble satt til andre.

Det vanskeligste saken

Bjørn Kenny Skomakerstuen synes saken om nedleggelse av Folldal Vekst var vanskelig.

-Det har vært den vanskeligste saken i kveld. Jeg har vært på begge sider. Styret sier de ikke har noe å jobbe med. Det er mulig vi politikere har sovet i timen her. Det fins penger der ute men noen må søke på de pengene. Kanskje vi da hadde hatt penger til Folldal Vekst. Vi må ha omstilling. Vi må sammen med generalforsamlingen legge en strategi videre. Vi har arbeidsplasser ledige, både på Folldal Elektro, Frankmotunet og Duett for å nevne noe. Men ingen ting skjer, sa Bjørn Kenny Skomakerstuen.

-Jeg har sett betydningen og viktigheten av Folldal Vekst. De har kunne tatt raske beslutninger. Samtidige er jeg ganske trygg på at næringsarbeidet ikke står å faller på et aksjeselskap. Vi vet at Folldal Vekst koster endel og drifte. Jeg synes det er rett å avvikle dette nå, sa Egil Eide i Senterpartiet.

Alle partiene var skjønt enig at man nå skulle avvikle aksjeselskapet. Mye av diskusjonen mellom representantene var om hvordan næringsarbeidet fremover skal gjøres. Det ble tatt gruppemøter for å diskutere hva innstillingen til slutt skulle ende på.

Etter gruppemøtene hadde Senterpartiet og Samlingslista et felles tilleggsforslag om at i avviklingsperioden utredes andre egnet organisasjonsformer som ivaretar næringslivets behov og sikrere kompetanse. Samlingslista trakk samtidig sitt forslag om et kommunalt selskap.

Vedtaket endte som følger, kommunestyret i Folldal vedtar å avvikle selskapet Folldal Vekst AS.
Ordfører bes om å innkalle generalforsamlingen snarest for å følge opp. Dette vedtaket ble enstemmig vedtatt.

Senterpartiets og Samlingslistas tilleggsforslag om at det i avviklingsperioden utredes andre egnede organisasjonsformer som ivaretar næringslivets behov og sikrere relevant kompetanse, falt med åtte i mot ni stemmer.