Folldalsportalens påskenøtter dag 5
For den femte påskenøtten har vi beveget oss opp til Dalholen.

Her er den femte og nest siste påskenøtten.

Dette bildet er tatt ved “Post bua”, men hvor er det?