Får støtte av kommunen til drift men ordføreren er kritisk til at kommunene må betale
Tynset Studie- og Høgskolesenter får støtte til drift av Folldal Kommune i år. Senteret ligger i lokalene til Tynset Videregående Skole. Foto: NØVGS.

Forrige uke på kommunestyre ble det bestemt at Folldal kommune skal gi støtte til drift av Tynset Studie- og Høgskolesenter. Kompetanse i regionen er veldig viktig mener ordfører Kristin Langtjernet, men hun liker ikke at kommunene må inn med driftsmidler.

Støtten som kommunen gir i år er på rundt 160 000,- kroner. Langtjernet mener det er viktig med et slikt senter i regionen.

-Det er viktig fordi vi er avhengig av å ha tilgang til kompetanse. Både grunnkompetanse / utdanning, men også videreutdanninger i regionen vår. Det er og viktig at vi holder på kompetansearbeidsplasser i regionen, også for Folldals del. Det er et poeng at vi skal ha forholdsvis like muligheter for å kunne ta deg en utdanning og kombinere det med eksempelvis med familie – og arbeidsliv selv om du ikke bor i en storby, sier Langtjernet.

Tynset Studie- og Høgskolesenter fikk nylig igjen sykepleierutdanningen som det er 12 år siden sist de har hatt. I tillegg til dette har de en rekke andre studier. Senteret ble etablert i 2001

-Det har vært en interesse for og kunne samarbeide om å kunne ha høyskoleutdanning i regionen en årrekke. Så tenker jeg og at all statistikk de siste årene viser at våre elever  gjennomfører videregående i langt høyere grad en landsgjennomsnittet. Det betyr at det er en kultur for læring. Da tenker jeg at det er viktig å bevare den kulturen opp mot høyskolesystemet. Så skal vi selvsagt ha de andre utdanningene som vi har fra før, fagutdanning og så videre, så det er ikke slik at noe skal gå på bekostning av noe annet, forteller Kristin.

Forrige uke bestemte kommunestyret at de skulle støtte Tynset Studie- og Høgskolesenter. Ordfører Kristin Langtjernet stiller dog spørsmålet om det er rett at kommunene må inn med driftsmidler.

Er det riktig?

-Det blir veldig viktig at vi fremover fokuserer på om det er riktig at det er kommunene må være med å legge inn penger i potten for å drifte senteret. Er det ikke mer riktig at dette skal være fylkeskommunen og stat sitt ansvar. Høyere utdanning, slik som høgskolesenteret tilbyr, er det staten som har ansvar for. Fylkeskommunen har ansvar for videregående opplæringen. Men da rammene fra den sittende regjering blir så lav at de ikke greier å drifte, ja da må vi inn med midler. Det gjør vi jo nå i 2020. Men om det er sånn vi kan drive fremover, det setter jeg et stort spørsmål ved, avslutter Langtjernet.