Foreslår gruve-støtte

Rådmannen i Folldal, Torill Tjeldnes, innstiller overfor kommunestyret å innvilge tilskudd til drift til Stiftelsen Folldal Gruver.

Førstkommende torsdag skal saken om driftstilskudd til Stiftelsen Folldal Gruver opp til behandling i kommunestyret. Rådmannens innstilling sier at museumstilskuddet til Stiftelsen Folldal Gruver på 150 000 kroner utbetales for 2018. Hun foreslår å ikke stille betingelser om styrelederverv knyttet til tilskuddet, men at det legges inn en årlig orientering i kommunestyret.

• Les også: Ønsker 160 000 kroner fra kommunen 

«Folldal Gruver er et av nasjonens viktigste kulturminner og en av regionens viktigste besøksattraksjoner. Folldal Gruver er et spesielt godt bevart anlegg med stor verdi i forhold til å formidle for ettertiden hvordan man drev gruvedrift under de forskjellige tidsepokene. Folldal Gruver har en over 250 år lang historie, som samlet formidles ved besøksanlegget og ved å oppleve boliger og industrianlegg.

Det bør være en selvfølge for Folldal kommune å støtte opp om den stiftelsen som har dette viktige formidlingsansvaret», skriver kommunen i sakspapirene.

• Les også: Vil fortsette som turistinformasjon