Første møte for det nye kommunestyre – Formannskapet nå på plass
Hilde Frankmo Tveråen overleverte ordførerkjede til Kristin i kveld under kommunestyremøte.

I kveld var det kommunestyremøte og for første gang siden valget var alle de nye og de som fikk fornyet tillit på plass i kommunestyresalen. I kveld ble det gjort vedtak blant annet på det kommende formannskapet der ene plassen ble bestemt ved loddtrekning.

Det var nok endel spente representanter som fant sine plasser i kveld når møte tok til. Første sak på agendaen var valg av formannskap for de fire neste årene. I år hadde partiene valgt å lage sine egne lister med forslag på forhånd. Derfor ble dette et skriftlig valg. Det var knyttet stor spenning til dette valget da valgresultatet tilsa at en av plassene måtte bli avgjort med loddtrekning. Både Arbeiderpartiets og Senterpartiets forslag var trygge på forhånd, så da ville loddtrekningen stå i mellom Samlingslista og Rødt Folldal. Begge partiene har to representanter hver. Det var tilslutt Rødt som vant denne trekningen.

-Det er litt dumt at sånt skal bestemmes ved loddtrekning. Da blir det så tilfeldig. Men jeg er glad vi vant. Formannskapet for oss er viktig, sier Ronny Bekken Larsen i Rødt.

De som ble valgt inn til formannskapet var:

Kristin Langtjernet AP

Bjørn Kenny Skomakerstuen AP

Martin Grimsbu AP

Egil Eide SP

Bente Fossum SP

Bård Kjønsberg SP

Ronny Bekken Larsen Rødt.

Vararepresentanter er:

Bjørnar Brendryen AP

Kjell Brennodden AP

Ida Bårdseng AP

Linda Sæteren SP

Kjetil Streitlien SP

Marina Pettersen Rødt.

Hilde hadde sin absolutte siste kveld som ordfører. Her deler hun ut stemmeark. Hilde forlot møte etter at Kristin var satt inn.

Det var flere valg i kveld, blant annet det offisielle valget av ordfører og varaordfører. Det ble som Arbeiderpartiet og Senterpartiet hadde bestemt da de gikk i samarbeid, som ble kjent i forrige uke. Kristin Langtjerne ble ordfører og Egil Eide varaordfører. Dette ble gjort som skriftlig valg da Samlingslista hadde forslag om dette. Både ordfører og varaordfører forslaget fikk 15 stemmer og to blanke stemmer.

-Jeg har gruet meg litt til dette møte, så glad det er over nå, sier Kristin som er klar for mange spennende kommunestyremøter fremover.

Folldalsportalen vil komme tilbake med flere nyheter fra dette møtet.