Fortsatt lang vei

Det ligger an til fortsatt lang reisevei og lange dager for flyktninger bosatt i kommunen. Den interkommunale avtalen for norskopplæring for voksne skal opp som sak i denne ukens kommende kommunestyremøte.

I sakspapirene kan man lese blant annet at samarbeidet har gitt mulighet for å bygge opp og samle kompetansen ved ett senter, og bidratt til elevgrunnlag med mulighet for flere nivådelte grupper. Administrativt er det i denne sammenheng fordeler ved interkommunalt samarbeid. Særlig administrativt arbeid knyttet til arrangering og avvikling av obligatoriske av prøver, skriftlig og muntlig samt arrangering og avvikling av statsborgerprøve. Samarbeidsavtalen legger også ansvaret til Tynset opplæringssenter for avvikling av obligatoriske samfunnskunnskapstimer på et språk deltakeren forstår. Tynset opplæringssenter er ansvarlig for rapportering fra området til fylket for alle de fire kommunene samt kontinuerlig oppdatering av data i sentralt innvandringsregister.

Videre kan man lese at avtalene blir stort sett uforandret, kun med noen små endringer som blant annet varigheten på avtalen.

Portalen / Folldals Marked har skrevet flere artikler om denne saken sist den var oppe, men siden den gang har tallet på flyktninger gått drastisk ned. Det er forventet at saken går igjennom på kommunestyremøte, da Rødt Folldal er det eneste partiet som gikk imot dette sist gang saken var tatt opp.