Gikk fra lastebil til traktor i brøytetjenesten
BRØYTER: Morten Arne Nordbrenden er ansatt i Gjermundshaug Anlegg AS, og har brøyteansvaret vest for Folldal sentrum. Foto: Morten Haugseggen

Da Gjermundshaug Anlegg tok over vedlikeholdet på fylkesveiene i Folldal ble det valgt traktor framfor lastebil til brøtinga.

Brøyting med traktor framfor lastebil har tatt over i flere av områdene hvor Gjermundshaug Anlegg AS har tatt over ansvaret for drift og vedlikehold på fylkesveiene i Nord-Østerdalen. De begynte sin driftsavtale på inntil fem år den 1. september.

Morten Arne Nordbrenden (48) har ansvaret for rundt fem mil med fylkesveier i Folldal, og var ute hele dagen fredag for å holde veiene farbare.

– Det er fine kjøreforhold. Det snør, men forholdene på veien er greie, sier han.

– Jeg har brøytet med både traktor og lastebil, og det fungerer like bra. Gjermundshaug har gått for å bruke traktorer både i Folldal, flere i Alvdal, og i Sollia.

Morten Arne Nordbrenden setter seg inn i Gjermundshaug Anleggs store Fendt traktor med rundt 200 hk for å gjøre brøytinga fra Folldal til Hjerkinn. Med plogen i arbeid har han uansett en lovlig fartsgrense på kun 40 km/t. Foto: Morten Haugseggen

Nordbrenden har montert et stort skjær på hydraulikken foran på traktoren, på samme måte som han hadde på lastebilen før.

– Jeg har ikke lov til å kjøre fortere enn førti kilometer i timen med plog, så det går like fort, sier han.

Fra Folldal sentrum brøyter han fv. 29 til Hjerkinn, og har i tillegg Baksideveien, og Dalgårdsveien, samt Liaveien.

– Det er circa ti mil å dekke, tur/retur. Når det snør som nå tar det omtrent en dag å gå over hele strekningen, sier han.

Han opplever at andre trafikanter tar tilstrekkelig hensyn til ham når det brøytes. Folldøler og gjennomreisende kjører for det meste pent.

– Det er alltids noen utskudd, men slik er det alle plasser. Folk kjører for det aller meste pent, sier han.

Morten Arne Nordbrenden dekker ti mil med vei, tur/retur på sin del av brøyteavtalen i Folldal. Foto: Morten Haugseggen