Gir seg etter åtte år i kommunestyre

Senterpartiets lokallagsleder Jon Olav Ryen stiller ikke til gjenvalg etter snart åtte år som kommunepolitiker i Folldal.

– Jeg har sagt nei til nominasjonskomiteen. Nå har jeg snart vært med i åtte år, og har absolutt trivdes med det. Uansett tar det veldig mye tid, og beslutningen om å ikke bli med videre i et kommunestyre er av tidsmessige årsaker, forteller Jon Olav Ryen.

Han var Senterpartiets toppkandidat før kommunevalget i 2015, og er en av sju i kommunestyre som representerer Sp. Hans parti fikk størst oppslutning før valget denne gangen, men koalisjon mellom Arbeiderpartiet og Samlingslista ble for stor til at Senterpartiet fikk ordfører vervet.

– Målet er ordførervervet

Selv om Ryen gir seg etter denne kommunestyreperioden betyr ikke det at engasjementet og ønsket om et godt Sp-valg er borte. Han sier at Senterpartiet har hatt god oppslutning de siste årene.
– Selv om vi ikke fikk flertallet i kommunestyret har vi god oppslutning blant bygdefolket. Vi satser på et godt valg foran kommunevalget i 2019. Målet er å få ordføreren, forteller han.

Næringspolitikk er viktig

Ryen konstaterer at for Senterpartiet er næring viktig. Han mener Folldal alltid har vært en industribygd, og at det er noe som kommer til å fortsette.
– Vi må både skape nye arbeidsplasser og verne om de vi har. Det er viktig å holde bosetningen, og optimalt øke den. Derfor er det viktig å stille tomter til næringsliv til disposisjon. I tillegg er det viktig å vise åpenhet til eventuelle tilflyttere, og opprettholde det gode førsteinntrykket de får gjennom administrasjonen, avslutter han.