Gjør sitt for julestemningen

Mens snøen lar vente på seg er det de i bygda som gjør sitt for å bedre julestemningen.

I dag hengte nemlig Ove Henning Bakke (bilde) fra Lions Club Folldal opp julenek i sentrum. Jobben gikk greit melder han, men han forteller at han håper ikke det blir mye vind da julenekene sitter kun med røde silkebånd.
-Det må jo være litt rødt på når det nærmere seg jul, sier han med et smil om munnen.

Det er kommunen som står bak initiativet økonomisk mens Lions altså utfører arbeidet med å sette opp nekene.
Lions planlegger forresten sin årlige runde til alle husstander med salg av julenek og nøtter førstkommende onsdag.

Tradisjon
Har du noengang lurt på hvor tradisjonen med julenek kommer fra?

De første skriftlige opplysninger om julenek finnes hos Erik Pontoppidan i Norges Naturlige Historie (1753), men skikken er eldre både i Norge og Sverige.
Prester på 1700-tallet fordømte skikken med julenek som hedensk. Disse reaksjonene har siden ført til spekulasjoner om at neket er en tradisjon som går tilbake til førkristen tid, at det opprinnelig var et vinteroffer. Eldre forskere tolket julenek som et offer til Odin eller fruktbarhetsdemoner, men det finnes ikke noe direkte belegg for en slik teori.
Den norske teologen og samfunnsforskeren Eilert Sundt mente at kornbandet var et førkristent beskyttelsesmiddel mot onde makter på samme måte som ild, lys, brent brød, grønt løv og kvister. Det er også blitt tolket som et offer til en vegetasjonsguddom eller et hjelpemiddel for å holde liv i en hedensk kornånd, representert ved spurvene. Senere er skikken forklart som en form for magisk bestikkelse av skadegjørende fugler for å hindre disse i å ødelegge neste års avling. Skikken kan imidlertid like gjerne ha hatt utspring i at både mennesker, dyr og fugler skulle få litt ekstra til jul.
I motsetning til mange andre gamle juletradisjoner fra landsbygda har skikken med julenek overlevd til i dag, og den er like utbredt i bystrøk som på landet. Juleneket ble tidlig en fast del av det romantiske bildet av julen, som norske malere og tegnere begynte å skape på midten av 1800-tallet.

Kilde: Det store Norske leksikon.