Glad biblioteksjef

Folldal bibliotek har mottatt kr. 150 000 til veiledningstilbud i digital kompetanse fra kommunal - og moderniseringsdepartementet.

Det var en fornøyd biblioteksjef Marina Pettersen som kunne fortelle at Folldal bibliotek har mottatt kr. 150 000 til veiledningstilbud i digital kompetanse.  Marina hadde flere planer om hva pengene skulle brukes til, og vi vil komme tilbake til dette litt senere.

Ifølge wikipedia er digital kompetanse definert som: “Ferdigheter, kunnskaper, kreativitet og holdninger som alle trenger for å kunne bruke digitale medier for læring og mestring i kunnskapssamfunnet. Det er den kompetansen som bygger bro mellom ferdigheter som å lese, skrive og regne, og den kompetansen som kreves for å ta i bruk nye digitale verktøy og medier på en kreativ og kritisk måte”.