Gladnyhet for ungdommen
Isak Formoe og Gunn Randi Fjæstad.

Hedmark trafikksikkerhetsutvalg setter igjen prisen ned til 50 kroner for å benytte ordningen Trygt hjem i desember.

Hedmark trafikksikkerhetsutvalg kommer med det de mener er årets julegave for ungdommen i Hedmark mellom 15 og 21 år. I desember vil det koste 50 kroner å benytte seg av Trygt hjem-ordningen. Den koster opprinnelig 69 kroner.
– Det er viktig å få de unge trygt hjem i mørke og kalde desembernetter, sier leder i Hedmark trafikksikkerhetsutvalg, Gunn Randi Fjæstad.

Nestleder i ungdommensfylkesting, Isak Formoe, kan fortelle at Trygt hjem er en ordning som har engasjert Ungdommens fylkesting i Hedmark siden oppstarten i 2004. Diskusjonen om retningslinjer og egenandel kommer opp med jevne mellomrom.
– For ungdom er egenandelen viktig, derfor satte vi en grense for hvor stor økning vi kunne være med på. Når vi får endelige tall for 2018 må vi gjøre en ny vurdering, sier Formoe.

Retningslinjene ble skjerpet og egenandelen økt fra 50 til 69 kroner før påske i år, da hele ordningen sto i fare etter flere år med overforbruk. Bortsett fra dette året og en periode fra 2010 til 2013 da egenandelen var oppe i 75 kroner, har prisen stått stille siden Trygt hjem for en 50-lapp ble igangsatt.