Vi har tatt en liten runde på bygda for å stille et dagsaktuelt spørsmål.

Hva synes du om den store NATO-øvelsen som har vært i vårt område ?

Arne Hirth (51)

Veldig positivt, det må øves. De er jo tross alt våre venner og allierte.

 

Vegar Bekken (51)

Det er bra at det skjer noe i bygda vår. Alt som kan bidra til mer aktivitet og liv og røre er positivt.

 

Ola Sørgård (64)

Udelt positivt. For min del som innehaver av MX Sport Folldal, har vi ikke merket stort til øvelsen, men generelt for bygda er det positivt.

 

Bente Fossum(42)

Spennende og positivt. Det er veldig positivt at det skjer noe. Kanskje trenger vi også hjelp en dag? Jeg som lærer har snakket mye med min klasse om at det er viktig å være synlig, og bruke refleks.