Imot stenging

I en høringsuttalelse i forbindelse med stenging av Rondabakken kommer det frem at ikke alle er enige i dette.

Veien som er foreslått stengt for gjennomgangstrafikk på grunn av det en del av beboerne ved veien sier den er dårlig vedlikeholdt og at det er mye gjennomkjøringstrafikk av både traktorer og privatbiler i til dels stor fart, og at dette medfører redusert trafikksikkerhet og forringet bomiljø.

Henny Oddveig Brustad og Lars Henrik Odden har nå sendt en høringsuttalelse om saken hvor de er imot en slik stenging. I uttalelsen står det at Vi er imot stenging av Rondeslottbakken. En stenging av veien vil føre til en ulempe for mange som bruker den i dag både i næring og privat samt at trafikken forbi kommunalt boligfelt og barnehage vil bli større. Det kan ikke være så lettvint å få stengt en kommunal vei. Vi er delvis enige med beboerne i at veivedlikeholdet er for dårlig. Vi vil også imøtese at kommunen setter opp fartsgrense skilt på 40 ev 50 som e r vanlig gjennom tettbebygde strøk.