Johan og Elin Odden får likevel fiber på gardsbruket
FÅR FIBER: Johan Odden (27) er lettet over at han og kona Elin får koble seg til fiberbredbånd etter at de fram til denne uka var tegnet ut av utbyggingsområdet. Her står Johan ved trasformatoren hvor fiberledningen kommer ned fra mastene kun noen meter fra bolighusene på gårdstunet. Foto: Lars Vingelsgård

Johan Odden (27) fikk først den frustrerende beskjeden om at gårdsbruket ikke får fibertilgang i den store utbyggingen denne høsten. Så kom kontrabeskjeden.

Johan og Elin Odden har adresse i Atndalsveien, som ikke har vært del av utbyggingen av fiberbredbånd dette året. De ble ikke invitert til informasjonsmøtet i vår for potensielle fiberkunder.

Har fiberkabelen inn på eiendommen

Odden tok selv kontakt med Eidsiva Bredbånd og ordfører Kristin Langtjernet om saken, men fikk kun opplyst at adresser i Atndalsveien ikke er med i dagens utbyggingsplan. Også ordføreren selv og kommunedirektør Torill Tjeldnes bor utenfor den planlagte utbyggingsonen.

Odden reagerte på at han har fiberkabelen inn på sin eiendom, hvor transformatoren som forsyner hans gårdsbruk og foreldrenes gårdsbruk med strøm. I følge utbyggingsplanen skulle fiberkabelen hentes ned fra høyspentlinja inne på hans side av elva, og krysse tilbake til gården hvor foreldrene hans bor.

– Vi fikk kun vite at vi var utenfor det opptegnede kartet og ikke med på denne utbyggingen. Vi var heller ikke invitert til informøtet for mulige kunder på forsommeren. Jeg ble litt opprørt, ettersom kommunen skriker etter innbyggere, og vi kommer og vil slå oss ned her, sier Johan.

Johan er agronom fra Blæstad i Hamar, og kona Elin jobber som lærer. I sommer giftet de seg, og nå venter de barn. Neste sommer skal de kjøpe nabogården, hvor Johan vokste opp. Foreldrene til Johan bor på andre siden av elva. De var fra før inntegnet på kartet over adresser som får tilbud om fibertilkobling.

UTENFOR STREKEN: Gårdene Husøy og Øygard står begge utenfor det opprinnelige kartet som Eidsiva Bredbånd har presentert for utbygging av fiberbredbånd i Folldal. Kart: Eidsiva Bredbånd

– En feil som kan skje

Prosjektleder Gudmund Brekko i Eidsiva Bredbånd forteller at han ikke har blitt informert om henvendelsen fra Johan Odden. Han hevder adressen deres har havnet utenfor grensen på kartet ved en feil.

– Vi får adresselister fra kommunen, og her har adressen hans i Atndalsvegen ikke blitt med i oversikten over mulige abonnenter. Men adressen hans har vært med i den tekniske planleggingen, og han vil kunne bestille fibertilknytning allerede denne uka, med levering samtidig som andre i hans område, sier Brekko.

Nyheten tas i mot med lettelse fra den unge bonden.

– Det var gledelig nytt. Vi hadde håpet det ville ordne seg, når fiberen uansett skulle innom gården her, sier han.

– Trenger godt nett

I tillegg til bolighuset har de en kårbolig som leies ut. For tida leies det ut som fritidsbolig, men det er alltid spørsmål om hvordan muligheten for internettilkobling er når det skal leies ut.

Neste sommer skal Johan kjøpe nabogården Øygard, med 47 ammekyr i fjøset. Inne på fjøskontoret viser han en av grunnene til at en rask internettforbindelse også kommer gårdsdrifta til gode.

– Her inne har vi flere kameraer vi bruker til å følge med på dyra når vi ikke er tilstede. Det har flere funksjoner, blant annet kan vi se hvordan dyra oppfører seg når det ikke er folk inne, og vi ser godt når kua er i brunst. I dag har jeg koblet til tre kameraer, for det er alt linja vi har i dag klarer å håndtere. Med fibertilkobling kan jeg koble til flere kameraer, og følge med fra hvor som helst, sier Johan.

FJØSKONTORET: Johan Odden følger med på dyra i fjøset gjennom tre kameraer. Med fibertilkobling kan han ta i bruk flere kameraer og få bedre bilder fra fjøset. Foto: Lars Vingelsgård

 

– Landbruket er i en rivende teknologisk utvikling. Traktoren er også koblet på, og når jeg kommer inn på gården laster den opp data om kjøring. Kyr som har kalvet bærer overvåkningsutstyr som viser aktivitetsnivå, og viser når den er brunstig igjen. Alt kobles til internett. Det er også viktig å ha god tilkobling hjemme. Kona jobber en del på kveldstid, og det bør gå an å se en film via nett når man har fri en kveld også, sier han.

GODE NYHETER: Johan Odden og kona Elin venter nå både barn og fibertilgang til gården. Dagens internettforbindelse er ikke mye å skryte av, mener Johan, som ikke kan koble seg på raskt nok. Foto: Lars Vingelsgård