Joker utbetaler bonus til de ansatte
BONUS: Joker Folldal har bestemt at det blir gitt bonus til alle ansatte for deres innsats under pandemien. Det gjør det litt enklere for en utsatt - og litt glemt - gruppe å gå inn i juletiden. Fra venstre: Trude Nyheim Brendryen, Hilde Tuvan, Jorid Vasskog, Marie Lillekroken og Susanne Müller. Ikke tilstede: Turid Anne Ruste, May Ellen Morken og Elin Nyvoll.

Norgesgruppen har bestemt å utbetale 10.000 kroner til alle ansatte som har jobbet under koronapandemien. Det betyr at alle i konsernet som jobber i en Kiwi-, Spar-, Joker- eller Meny-butikk får bonusen. Men hva med de uavhengige, som Joker Folldal og Joker Dalholen?

Nå er det bestemt at begge butikkene følger malen til Norgesgruppen og utbetaler omtrent det samme beløpet til alle sine ansatte.

– Vi synes vi må berømme de som har stått oppi det helt siden mars, sier Jan Kåre Lillekroken, styreleder i Joker Folldal.

Solgt lite hostesaft

Ifølge Lillekroken har det vært opp til hver enkelt butikk i Norgesgruppen om de ville gi bonus til de ansatte.

– Vi tenkte på hva de ansatte har stått i, og da skjønte vi fort at de trengte en ekstra påskjønnelse, sier han.

Mens andre yrkesgrupper har hatt mulighet for hjemmekontor eller har fått mye oppmerksomhet for arbeidet de har gjort gjennom pandemien, har butikkansatte i stor grad blitt oversett, mener han.

– De som jobber i butikk har blitt litt glemt, og for oss hadde det ikke gått med hjemmekontor. Derfor synes vi at vi må berømme de som har stått i det helt siden mars, sier Lillekroken.

Han legger til at det også privat har vært tøft for enkelte.

– Vi innrømmer at vi er kjei, skyter Hilde Tuvan, tillitsvalgt i Joker Folldal, inn.

Likevel har sykefraværet gått ned mens pandemien har pågått.

– Folk har nesten ikke vært forkjøla, så vi har solgt lite hostesaft, sier Marie Lillekroken til latter fra de andre.

– Men vi har brukt en del sprit. Det har vel aldri vært brukt så mye sprit i Folldal som nå, fortsetter hun til mer latter fra de andre.

De berømmer Norgesgruppens håndtering av pandemien og forteller at de kom tidlig på banen med smitteverntiltak.

GOD NYHET: Fredag hadde de ansatte ved Joker Dalholen fortsatt ikke fått nyheten om at også de har fått en velfortjent bonus for innsatsen under pandemien. Til venstre daglig leder ved Joker Folldal, Mattias Trondsgård, til høyre Bjørge Dahlen, daglig leder ved Dalholen Handel.

Økt trafikk

Også ved Joker Dalholen har de vedtatt å gi bonus til de ansatte, etter samme mal som Norgesgruppen.

– Det er en ekstra påskjønnelse i ei spesiell tid, sier Bjørge Dahlen.

Likevel er det ingen jubel å høre fra de ansatte.

– Det er fordi de ikke har hørt noe om det ennå, sier Dahlen og ler.

Dermed får en håndfull ansatte en hyggelig overraskelse inn i helga, som en liten kompensasjon for den usikkerheten de har følt.

– Det har vært både stor trafikk og mye ekstra tiltak å forholde seg til hele tida. Det var veldig utfordrende til å begynne med. Folk hadde ikke spesielt lyst til å på jobb, men det kom absolutt ingen protester. Det var bare mer usikkerhet blant både ansatte og andre folk, sier Dahlen.

Både Joker Dalholen og Joker Folldal har opplevd økt trafikk gjennom både sommeren og høsten, og nå i vinter.

– Både lokale og hyttefolk handler her, og lokale handler mer enn før. Det er mulig denne kombinasjonen er grunnen til at det har gått såpass bra i år, sier Dahlen.

Ved Joker Folldal har de observert det samme.

– Det har vært høyere trafikk også utenfor sesong i år. Dessuten handler lokalbefolkningen mer i bygda enn før. På grunn av det ser vi at vi står igjen med et overskudd i år. Da er det bare rett og rimelig at ansatte får en del av dette overskuddet, avslutter Lillekroken.