Jørn (50) blir næringsutvikler i Folldal 
NY NÆRINGSUTVILKER: Jørn Aarsland, 50, kommer fra jobben som næringsutvikler på Senja. Foto: privat

Jørn Aarsland var med på snuoperasjonen for landets "dårligste" kommune. I vinter vender nesen mot Folldal, og vil være bindeleddet mellom næringslivet og kommunen, som kommunens nye næringsutvikler. 

På telefon fra Senja kommune i Troms forteller Jørn Aarsland at han ser fram til å bli kjent med sin ny hjemkommune Folldal.

– Det blir spennende å sette i gang, og å bli kjent med næringslivet og Folldal kommune, sier han. Næringsutvikler er ikke en pålagt stilling, men det handler om folkehelse i utvidet forstand, om å gi folk i kommunen verdifulle liv. At folk kan møtes, ha et arbeid og en økonomisk grunnstamme. Det er det viktig at Folldal har, og det må vi utvikle, sier han.

Aarsland har utdanning innen markedsføring og en master i antropologi.

– Jeg tror jeg har en god forståelse av samfunn, i tillegg har jeg jobbet mye i offentlig sektor, og forstår offentlig sektor og privat sektor, og har oversikt over virkemiddelapparatet og hvor det går an å søke midler til støtte og å få rådgiving, sier han.

Gode erfaringer fra liten kommune

Aarsland har de fem siste årene jobbet som nærings- og utviklingssjef i Torsken kommune. Han er mest fornøyd med det de fikk til en positiv utvikling i kommunen, fra et bunnivå.

– Torsken kommune var på ROBEK-lista, og ble dømt nedenom og hjem. I løpet av noen år var kommunen den eneste som fikk positiv fremskriving på innbyggertall, og den kommunen i Troms med høyest gjennomsnittsinntekt, med et næringsliv i vekst.

– Vi fikk også til å bli eneste kommune som etablerte gratis skolelunsj og frokost til alle, fra midler vi samlet inn midler eksternt, sier han.

En grunn til at han nå flytter fra Senja til Folldal er misnøye med den nye storkommunen i Senja. Fra nyttår ble fire kommuner slått sammen til en.

– Jeg er vant til å jobbe over mange felt. Nå som Torsken har blitt del av Senja kommune, er det tyngre å snu skipet. Jeg tror det er lettere å få til ting i Folldal. Men det kommer an på om vi har med oss næringsliv og kommunen i arbeidet.

Klar til å sette i gang i november

Aarsland har ikke fått besøkt sin nye hjemkommune ennå, men har lest seg opp.

– Jeg tror jeg har satt meg godt inn i kommunen, og jeg gleder meg til å dra. Da vil jeg naturligvis også bo i kommunen, men noe boligjakt her jeg ikke begynt på, sier han.

Han er klar på hva som må gjøres fra dag en i jobben.

– Samarbeid mellom kommune og privat må vi få igang med en gang, det er vesentlig. Det var også tydelig i innspillene fra næringslivet i forbindelse med nedleggelsen av Folldal vekst. Men jeg vil begynne rolig og tråkke forsiktig, sier han.

Aarsland er spesielt interessert i mat, og matkultur.

– Jeg ser hva de har fått til på Røros. Hvorfor ikke få til det i Folldal? Folldal er god på landbruk, og i reiselivet er det store muligheter. Folk beveger seg mer og mer. Det er ingen som reiser i Norge for å spare penger, eller bare ha godt vær, sier han.

– Folk må få satse, og drive mangesysleri. Gjerne sesongbetont, sier han.