– Kan bli bedre til å forklare fiberprisene
EIDSIVA BREDBÅND: Gudmund Brekko er prosjektleder for Eidsiva Bredbånd på deres utbygging av fiber i Folldal. Foto: Lars Vingelsgård

Kunder som venter på fibertilbud fra Eidsiva Bredbånd får varsler om prisøkninger. – Vi er forpliktet til å varsle kundene om fremtidige prisøkninger, men disse gjelder først ett år etter tilkoblingen er gjort, sier salgssjef i Eidsiva Bredbånd.

Det er ventet at hovedtyngden av kundene som venter på å bli koblet til fibernettet er påkoblet innen 31. mars, og alle skal være koblet på innen 17. mai.

Men ventetida kan være lang, og kunder som har kontrakt med Eidsiva Bredbånd har allerede begynt å få varsler om at prisene til selskapet økes.

Salgssjef for privatmarkedet  i Eidsiva Bredbånd, Robin Stødle Mikalsen, sier kunder som venter på å bli tilkoblet ikke merker noe til prisstigningen før etter sin avtaleperiode på 12 måneder har løpt ut.

– Det enkle svaret er at kunden beholder prisen de har avtalt i sin kontrakt i 12 måneder. Det vil si i 12 måneder fra oppkobling, og ikke fra avtaleinngåelsen, siden det kan være stor avstand mellom disse datoene. Kundene kan være trygg på at vi oppfyller våre forpliktelser på dette, sier han.

Må varsle alle kunder om prisendringer

Salgssjef for privatmarkedet  i Eidsiva Bredbånd, Robin Stødle Mikalsen, sier de er pålagt å holde kunder informert om prisjusteringer, også de som ikke har startet avtaleperioden sin.

– Når det gjelder varsling av endringer så er vi forpliktet til å holde alle kunder orientert om disse endringene, selv om de ikke er oppkoblet enda, eller er oppkoblet, men i avtaletid. Jeg har forståelse for at dette kan være forvirrende, og vi prøver å lage en ordlyd i budskapet som skal betrygge kundene, men her må vi bare jobbe på og bli bedre ved neste anledning, sier han. 

Kommunikasjonsrådgiver Cecilie Gregersen i Eidsiva Bredbånd opplyser at deres prisendringer siden 2019 har sammenheng både med vanlige justeringer for å følge konsumprisindeksen, og at grunn-farten på tilbudet blir stadig høyere.

– Prisøkningen Eidsiva Bredbånd nå gjennomfører, følger bransjen og er en ordinær prisøkning som følger konsumprisindeksen. For de aller fleste kunder innebærer dette en økning på 40 kroner i måneden. På generelt grunnlag ligger Eidsiva Bredbånd på et normalt nivå sammenlignet med andre aktører i bransjen, og vi operer med lik pris uavhengig av hvor kunden bor, skriver Gregersen til Folldalsportalen.

– Vårt billigste bredbåndsprodukt har siden 2012 gått fra kr 449 til kr 679. Samtidig har hastigheten endret seg. I 2012 var hastigheten 10 mbps (megabit per sekund), mens nå er hastigheten på vårt rimeligste produkt 100 mbps, opplyser hun.

Statistikken under fra de siste årene viser hvordan Eidsiva Bredbånd har endret prisene og økt minste fart på fiber-tilbudet siden 2019.

Produkt 2019 2020 2021
50 Mbps 479 -> 529 kr 529 -> 639 kr
Økt hastighet til 100 Mbps, 50 Mbps faset ut.
100 Mbps 549 -> 649 kr 649 -> 639 kr 639 -> 679 kr
300 Mbps 649 kr 649 -> 839 kr 839 -> 879 kr